สัตวแพทย์เตือน อาหารดิบส่งผลต่อเจ้าของและสัตว์เลี้ยง!

ผู้เชี่ยวชาญจาก Vet Record. ออกมาเตือนถึงอันตรายที่มากับเนื้อดิบที่ใช้เป็นอาหารสุนัข หลังพบว่าเนื้อดิบส่วนมากนั้นมีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียหลายชนิดที่ส่งผลต่อสัตว์เลี้ยงและเจ้าของของมัน

นักวิจัยได้ทำการศึกษานี้ในตัวอย่างอาหาร 60 ชนิด จากผู้ผลิต 10 รายในประเทศ สวีเดน นอร์เวย์ ฟินแลนด์ เยอรมนี และอังกฤษ พวกเขาพบว่า จากการตรวจสอบตัวอย่างอาหารดิบทั้ง 60 ชนิด มีการปนเปื้อนของเชื้อ Enterobacteriaceae ซึ่งเป็นตัวชี้วัดการปนเปื้อนอุจจาระ และ 52% จากกลุ่มตัวอย่างมีระดับการปนเปื้อนของเชื้อดังกล่าวที่สูงกว่าค่าที่สหภาพยุโรปกำหนดไว้ สปีชีส์ที่พบส่วนมากไม่เป็นสาเหตุในเกิดการติดเชื้อยกเว้น E.Coli ซึ่งพบ 1 ใน 3 ของตัวอย่าง นอกจากนี้ยังพบเชื้อ Salmonella เชื้อที่สหภาพยุโรปสั่งห้ามพบปนเปื้อนในอาหาร 1 ใน 4 ของตัวอย่าง และพบ Campylobacter 1 ใน 3 ของตัวอย่าง ซึ่งเชื้อทั้งสองสามารถติดต่อผ่านสัตว์ไปสู่คน ทำให้เกิดการแพร่เชื้อจากสัตว์สู่เจ้าของผ่านการเลียได้

Daniella Dos Santos จากสมาคมสัตวแพทย์อังกฤษกล่าวว่า ทางสมาคมไม่แนะนำให้เจ้าของให้อาหารดิบกับสัตว์เลี้ยง เพราะนอกจากจะปนเปื้อนเชื้อต่าง ๆ ยังมีโอกาสที่จะทำให้สัตว์ขาดสารอาหารอีกด้วย แต่หากเจ้าของต้องการที่จะให้อาหารดิบกับสัตว์เลี้ยง ควรตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และควรใช้ความระมัดระวังในการจัดเก็บอาหารให้ดี

หากเจ้าของต้องการที่จะให้อาหารดิบกับสัตว์เลี้ยง เราก็มีข้อควรระวังในการให้อาหารมาฝากกันค่ะ
– ควรเก็บเนื้อดิบไว้ในช่องแช่แข็งตลอด จนกว่าจะนำออกมาใช้
– ควรละลายเนื้อในอุณหภูมิสูงสุด 10 องศาเซลเซียส
– ใช้เครื่องครัวแยกกันระหว่างเจ้าของและสัตว์เลี้ยง เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อน
– แบคทีเรียในน้ำผลไม้คั้นสด สามารถแพร่กระจายสู่อาหารอื่น ๆ ได้
– หลังจากสุนัขกินเนื้อดิบ พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้มันเลีย
– สุนัขที่อยู่ในครอบครัวที่มี ทารก ,ผู้สูงอายุ หรือคนที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ไม่ควรให้รับประทานเนื้อดิบ

อ้างอิง