เจ้าของเป็นอย่างไรแมวเป็นอย่างนั้น! ผลสำรวจชี้ แมวและเจ้าของจะมีลักษณะนิสัยคล้ายกัน

ทาสแมวฟังทางนี้ งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร PLOS ONE เค้าบอกเอาไว้ว่าการที่เจ้านายทั้งหลายของคุณดื้อ พูดไม่ฟัง หรือ เชื่อง และขี้เล่น นั่นอาจมีผลมาจากบุคลิกของตังเจ้าของเองก็ได้นะ

จากการสำรวจเจ้าของแมวกว่า 3,000 คน โดยการใช้คำถามทางจิตวิทยาที่มุ่งเน้นในการหาความสัมพันธ์ทางด้านบุคลิกภาพต่างๆของเจ้าของ (ในแบบทดสอบมี 5 บุคลิก คือ เป็นคนเปิดเผย (Extroversion), จิตใจดีเห็นใจผู้อื่น (Agreeableness), มีความละเอียดรอบคอบ (Conscientiousness), ขอบผจญภัยแสวงหาสิ่งใหม่ๆ (Openness) และ ไม่มีความเสถียรทางอารมณ์ (Neuroticism) ) พบว่า หากเจ้าของแมวมีลักษณะด้านใดที่โดดเด่นออกมาจากการทำแบบสำรวจ เจ้าแมวของพวกเขาก็มีลักษณะแบบนั้นเช่นกัน เช่น เจ้าของที่ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ของ Openness แมวของเขาก็จะสนใจสิ่งรอบข้าง และชอบออกไปผจญภัยนอกบ้านเช่นเดียวกัน

นักวิจัยอธิบายว่า เจ้าของมักจะมองสัตว์เลี้ยงเป็นหนึ่งในสมาชิกภาพในบ้าน มันจึงมีโอกาสที่สัตว์เลี้ยงจะได้รับอิทธิพลจากวิธีการเลี้ยง และการตอบโต้ระหว่างเราและสัตว์ ด้วยสองปัจจัยนี้ส่งผลให้สัตว์เลี้ยงมีบุคลิกภาพคล้ายเจ้าของเช่นกัน

ถ้าคุณมีแมวอยู่ที่บ้านละก็ลองกลับไปสังเกตุเจ้านายที่บ้านดูสิคะว่าเจ้าขนฟูเหล่านั้นมีลักษณะเหมือนคุณรึเปล่า?

อ้างอิง