อีกหนึ่งขั้นของเครื่องพิมพ์สามมิติ ในการสร้างหลอดเลือดเทียมที่มีคุณสมบัติคล้ายของจริงได้สำเร็จ!

นักวิศวกรรมชีวภาพ เข้าใกล้ความจริงขึ้นไปทุกทีกับการใช้เครื่องพิมพ์สามมิติในการสร้างอวัยวะเทียมเพื่อปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วย วันนี้ความคืบหน้าของเทคโนโลยีทำให้เราสามารถสร้างเส้นเลือดเทียมที่มีประสิทธิภาพได้แล้ว

นอกเหนือจากการสรรหาวัสดุที่สามารถทำหน้าที่เหมือนเซลล์มนุษย์ได้เพื่อทำการสร้างอวัยวะเทียมแล้ว อีกหนึ่งความท้าทายที่เหล่านักวิทยาศาสตร์จะต้องก้าวผ่านไปให้ได้คือการหาวัสดุที่มีคุณสมบัติเหมือนเส้นเลือด เพื่อทำการหล่อเลี้ยงอวัยวะนั้นๆ รวมถึงขับของเสียของด้วยเช่นกัน

ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัย Rice และ Washington ได้ร่วมมือกันพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการพิมพ์สามมิติ จนสามารถสร้างเส้นเลือดที่มีความซับซ้อนและปราณีตได้สำเร็จ เส้นเลือดประดิษฐ์นี้สามารถทำงานเลียนแบบเส้นเลือดของมนุษย์สำหรับการลำเลียงอากาศ ออกซิเจน น้ำเหลือง และของเหลวต่างๆ ที่มีความจำเป็นต่อการหล่อเลี้ยงอวัยวะเทียมได้

อุปกรณ์ที่เหล่าทีมวิจัยร่วมกันพัฒนานี้จะใช้ pre-hydrogel solution เป็นสารตั้งต้นในการสร้างหลอดเลือด ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถสร้างเจลที่เข้ากันได้ทางชีวภาพ และ มีโครงสร้างคล้ายเส้นเลือดจริงของมนุษย์ได้ และพวกเขาหวังว่าการค้นพบนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปลูกถ่ายอวัยวะให้แก่ผู้ป่วยในภายหลังได้

อ้างอิง