นักวิทยาศาสตร์ในเยอรมนีได้คิดค้นวิทยาการใหม่ที่ในการสร้างอวัยวะโปร่งใสในการปลูกถ่ายอวัยวะขึ้นมา ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติแล้ว

นักวิทยาศาสตร์นำโดย Ali Erturk จากมหาวิทยาลัย Ludwig Maximilians ใน Munich ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ใช่ตัวทำละลายเพื่อสร้างอวัยวะเช่น สมอง และไตโปร่งใสขึ้นมาสำหรับการปลูกถ่ายให้แก่ผู้ป่วย อวัยวะต้นแบบจะถูกนำมาสแกน เพื่อสร้างพิมพ์เขียว การสแกนจะสามารถระบุตำแหน่งหลอดเลือด เซลล์ และเซลล์เฉพาะได้อย่างแม่นยำ หลังจากนั้นพวกเขาจะใช้ Stem Cell เป็นหมึกในการสร้างอวัยวะดังกล่าวผ่านเครื่องพิมพ์สามมิติ และใส่มันลงไปในตำแหน่งที่ต้องการได้

ในขณะที่วิทยาการการพิมพ์สามมิติก้าวหน้าไปมากในโลกอุตสาหกรรมอื่นๆ ทางด้านการแพทย์ก็เช่นกัน แต่สิ่งสำคัญที่ยังขาดอยู่ในงานพิมพ์สามมิตินี้คือรายละเอียดของอวัยวะ เนื่องด้วยก่อนหน้านี้ต้นแบบการพิมพ์จะให้ภาพจากเครื่อง X-Ray หรือการสแกนจาก MRI ทำให้ได้ภาพที่มีความละเอียดต่ำ การสร้างอวัยวะโปร่งใสจึงสามารถช่วยให้เราแก้ปัญหานี้ได้

เราสามารถมองเห็นเซลล์ทุกเซลล์ได้ชัดขึ้นจากการจำลองอวัยวะโปร่งใสนี้ และมันจะช่วยทำให้งานพิมพ์อวัยวะเทียมของเรามีความละเอียดมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามทีมของ Erturk วางแผนที่จะจำลองตับอ่อน และเริ่มพิมพ์มันเป็นอวัยวะแรก หลังจากนั้นพวกเขาจะวางแผนการทำ Bioprinted ภายใน 2-3 ปี และจะตามมาด้วยการพิมพ์ไต ภายใน 5-6 ปีให้หลัง พวกเขาจะทำการทดสอบการปลูกถ่ายอวัยวะที่ได้จากเครื่องพิมพ์สามมิติในสัตว์ก่อนว่าพวกมันสามารถมีชีวิตริดได้หรือไม่จากการปลูกถ่ายดังกล่าว หากประสบความสำเร็จแผนการทดสอบทางคลีนิคจึงจะสามารถดำเนินการได้ภายใน 5-10 ปีถัดไป

อ้างอิง