งานวิจัย โซเชียลมีเดียมีผลต่อความพอใจในชีวิตของวัยรุ่นเพียง 1% เท่านั้น!

ระยะเวลาการใช้โซเชียลมีเดียอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของวัยรุ่นน้อยกว่าที่เราคิด งานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Oxford กล่าวว่าแท้จริงแล้วโซเชียลมีเดียมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ชีวิตประจำวันอยู่ที่ 1% เท่านั้น ส่วนอีก 99% มาจากครอบครัว เพื่อน และชีวิตในโรงเรียน

ก่อนหน้านี้เรามักจะได้ยินข่าวเรื่องโซเชียลมีเดียส่งผลต่อสุขภาพจิตของวัยรุ่นมาเป็นเวลานาน และคนส่วนมากก็มองสาเหตุของปัญหาไปที่ระยะเวลาการใช้โซเชียลมีเดีย แต่ศาสตราจารย์ Andrew Przybylski และ Amy Orben จาก Oxford ทำการสำรวจในวัยรุ่น 12,000 คน กล่าวว่าความพึงพอใจในชีวิตของพวกเขาขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมมากกว่าโลกออนไลน์ถึง 99.75% และอีก 1% คือผลกระทบที่ได้จากโซเชียลมีเดีย

ทีมวิจัยจึงตั้งคำถามต่อว่างั้นที่จริงแล้ว โซเชียลมีเดียเป็นตัวการที่ทำให้วัยรุ่นไม่พอใจในชีวิตของตนเอง หรือ เพราะวัยรุ่นไม่พอใจในชีวิตของตนเองจึงใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้นกันแน่ พวกเขาจึงทำการสอบถามวัยรุ่นที่มีอายุ 10-15 ปี ในปี 2009-2017 หลายพันคน ถึงระยะเวลาที่พวกเขาเล่นโซเชียลมีเดีย และผลกระทบต่อความพอใจในการใช้ชีวิต พบว่าเด็กผู้หญิงจะได้รับผลกระทบจากโลกโซเชียลมากกว่าเด็กผู้ชาย แต่ผลลัพธ์ที่ได้ไม่มีค่ามากพอที่จะนำมาคิดเป็นเชิงสำคัญทางสถิติ (หรือจะว่าง่ายๆการเล่นโซเชียลมีเดียเป็นเวลานานไม่ได้ทำให้เด็กๆสุขภาพจิตเสียมากเท่าที่เราเข้าใจกัน)

แต่เราก็ไม่ปฏิเสธว่าโลกออนไลน์ทำให้ความพอใจในชีวิตของวัยรุ่นลดลงไปจริงๆ นักวิจัยจึงพุ่งเป้าไปที่วิธีการใช้โซเขียลมีเดียของเด็กวัยรุ่น ว่าพวกเขาใช้งานแอปต่างๆอย่างไร ทั้งนี้พวกเขาเดินหน้าที่จะเข้าพบกับเจ้าของบริษัทสื่อโซเชียลต่างๆ เพื่อขอข้อมูลการใช้งานในวัยรุ่นเพื่อหาประเด็นที่แน่ชัดที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของพวกเขาต่อไป

อ้างอิง