ไขความลับตัวเลขบนเครื่องกรองฝุ่น ค่า PM 2.5 เท่าไหร่เรียกปลอดภัย เท่าไหร่เรียกอันตรายต่อสุขภาพ

ช่วงนี้ผู้เขียนก็คอยส่อง Shopee, Lazada และ JD อยู่บ่อย ๆ หลังสั่งเครื่องฟอกอากาศมาแล้วถึงสองเครื่อง ใช้ทั้งที่บ้านห่างจากตัวเมืองมาหน่อยและสั่งให้คนในครอบครัวที่อยู่ในเมือง (มันจำเป็นจริง ๆ ในเวลานี้) พบว่าส่วนใหญ่เครื่องฟอกอากาศค่อนข้างขาดตลาด ขั้นพรีออเดอร์กันหมดแล้ว ทีนี้ใครที่เพิ่งเคยสัมผัสประสบการณ์ PM 2.5 ครั้งแรกอาจจะสงสัยว่าค่า PM 2.5 เท่าไหร่กันที่เรียกว่าปลอดภัยและอันตราย

World Health Organization (WHO) หรือองค์กรอนามัยโลกกำหนดค่า PM 2.5 ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพจะต้องมีค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 25 ไมโครกรัม ต่อ ลูกบาศก์เมตร ส่วนประเทศไทยกำหนดค่ามาตรฐาน PM 2.5 ไว้ไม่ให้เกิน 50 ไมโครกรัม ต่อ ลูกบาศก์เมตร

แล้ว ค่าเท่าไหร่กันล่ะที่จะเรียกว่าไม่ปลอดภัย? อ้างอิงจากหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริการะบุว่า ค่า PM 2.5 ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพหรือส่งผลต่อสุขภาพน้อยอยู่ที่ 0-12 เมื่อไหร่ที่ค่ามากกว่า 12 จนถึง 35.4 จะถือว่าเริ่มส่งผลต่อสุขภาพทันที โดยเฉพาะบุคคลที่มีปัญหาด้านสุขภาพจะเริ่มรู้สึกถึงสิ่งผิดปกติได้

ในขณะที่ค่าตั้งแต่ 35.4 จนถึง 55.4 จะเพิ่มโอกาสของอาการทางระบบทางเดินหายใจในบุคคลที่มีความไวต่อสภาพอากาศ (เช่นภูมิแพ้) ทำให้อาการของผู้มีปัญหาด้านโรคหัวใจและโรคปอดรุนแรงขึ้น และอาจทำให้เกิดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรในผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจและปอด รวมถึงในผู้สูงอายุด้วย

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า จริง ๆ ค่า PM 2.5 ตั้งแต่ 12 ขึ้นมาก็มีผลต่อสุขภาพโดยตรงแล้วครับ ดังนั้น หากใครมีเครื่องฟอกอากาศก็ควรเปิดเครื่องฟอกแล้วให้ค่าต่ำกว่า 12 จะดีที่สุด

ใครกำลังมองหาเครื่องฟอกอากาศ แต่ไม่รู้จะซื้อยี่ห้อไหนดี มาดูผลทดสอบเพื่อประกอบการตัดสินใจกันได้ครับ คลิก

อ้างอิง 1 2 3

 

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส