asics

Asics ใช้ตัววัด “คลื่นสมอง” เพื่อดูว่า วิ่งแล้วมีความสุขมากขึ้นหรือไม่

Asics (เอสิคส์) แบรนด์ผู้พัฒนารองเท้าวิ่งระดับโลก ได้ร่วมกับด็อกเตอร์ Brendan Stubbs และทีมนักวิจัยจากวิทยาลัย Kings College London (คิงส์ คอลเลจ ลอนดอน) เพื่อศึกษาความเเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพจิต และสุขภาพกาย

โพรเจกต์ดังกล่าวจะใช้การสวมเครื่องวัด EEG (Electroencephalography: การบันทึกคลื่นไฟฟ้าในสมอง) ของ Emotiv ให้แก่ผู้ที่ออกกำลังกายอย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ ซึ่งผู้เข้าร่วมการทดสอบจะต้องสวมอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อปรับฐานการตรวจวัดไว้เป็นระยะเวลา 20 นาที ก่อนที่จะเริ่มการทดสอบ

  • ปล. เครื่องวัด EEG ของ Emotiv นั้น ใช้ในการสวมให้แก่นักกีฬาระดับชั้นแนวหน้าในขณะออกกำลังกายได้

การทดสอบดังกล่าวได้เผยให้ทราบตัวเลข ดังนี้

  • ความสามารถในการผ่อนคลายเพิ่มขึ้น 18%
  • การตัดสินใจอย่างหุนหันลดลง 18%
  • ความยืดหยุ่นด้านความเครียดเพิ่มขึ้น 29%
  • สัญญาณของความเครียดทางสติปัญญาลดลง 58%
  • สมองประมวลผลข้อมูลเร็วขึ้น 26%
  • ความจำดีขึ้น 21%
asics

Dr. Brendan Stubbs ได้กล่าวว่า เขาต้องการที่จะดำเนินการทดสอบเพื่อให้ทราบชัดเจนว่า การออกกำลังกายนั้นช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตมากขึ้นหรือไม่ และมีความแตกต่างจากผู้ที่ไม่ได้ออกำลังกายตามที่ได้รับคำแนะนำขั้นต่่ำในแต่ละวันหรือไม่

ทาง Asics จะใช้ข้อมูลจากการวิจัยนี้เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนออกกำลังกายนอกบ้านมากขึ้น อีกทั้งยังได้เปิดตัวแคมเปญ Move With The Sun Challenge ที่เชิญชวนให้นักวิ่งพาเพื่อน ๆ ออกมาวิ่งโดยใช้แอปติดตามการออกกำลังกาย RunKeeper ไปพร้อมกันด้วย

นั่นอาจส่งเสริมให้เกิดแนวโนมในการซื้อรองเท้าวิ่งใหม่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

ข้อมูลอ้างอิง : endgadget

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส