Parrot Flower Power – เซนเซอร์สําหรับคนรักต้นไม้

สเปก

 • มีฐานข้อมูลต้นไม้กว่า 7000 ต้นในระบบ ทําให้ระบบสามารถรายงานได้อย่างถูกต้องว่าการดูแลรักษาต้นไม้ของเราตอนนี้เหมาะกับพืชชนิดนั้นหรือไม่
 • สามารถตรวจวัด 4 ค่าที่สําคัญได้คือ
  • ระดับของแสงแดด
  • อุณหภูมิของอากาศ
  • ปริมาณปุ๋ยในดิน (โดยอาศัยขั้วไฟฟ้าที่อยู่ที่ก้านวัด เพื่อหาปริมาณ ions ในดินที่จะสัมพันธ์กับปริมาณปุ๋ย)
  • ระดับความชุ่มชื้นของดิน
 • เชื่อมต่อข้อมูลผ่าน Bluetooth 4.0 ซึ่งถ้าไม่ได้เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน จะสามารถเก็บข้อมูลในตัวได้ 80 วัน
 • แบตเตอรี่ใช้งานได้ราว 6 เดือน
 • จุดเด่น

  • เหมาะสําหรับคนรักต้นไม้ ที่ต้องการเครื่องมือเดียวที่สามารถวัดค่าที่จําเป็นในการดูแลต้นไม้ได้
  • สามารถแจ้งเตือนในโทรศัพท์ได้เมื่อมีอะไรไม่เหมาะสมกับต้นไม้ เช่นรดน้ํามากไป โดนแดดเยอะเกินไป
  • ให้คําแนะนําในการดูแลต้นไม้ชนิดนั้นผ่านแอปได้
  • มีระบบป้องกันขโมย คือถ้าผู้ใช้คนเดิมไม่ unpair ตัว Flower Power กับสมาร์ทโฟนก่อน ผู้ใช้คนอื่นก็ไม่สามารถใช้หรือเข้าถึงข้อมูลในตัว Flower Power ตัวนั้นได้ (ถ้าลืมก็ต้องส่งให้ศูนย์รีเซ็ตให้แถมขอหลักฐานการซื้ออึก)
  • รองรับการทํางานร่วมกับ IFTTT ทําให้ผู้ใช้สามารถกําหนดได้ว่าถ้าอุณหภูมิ ความชื้น แสง หรือปุ๋ยถึงระดับที่กําหนด จะให้เตือนผ่านทวิตเตอร์หรือควบคุมหลอดไฟ Phillp Hue ให้เปิดแสงให้ได้

  จุดสังเกต

  • ไม่เหมาะกับต้นไม้ขนาดเล็ก หรือต้นไม้ที่อยู่ในกระถางเล็กๆ เพราะการติดตั้ง Power Flower ต้องปักส่วนที่เป็นสีดําทั้งหมดยาวราว 5-6 นิ้วลงไปในพื้นดิน ถึงจะวัดค่าได้ถูกต้อง
  • ต้องปัก Flower Power ในบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึง ถ้าเป็นไม้ที่มีใบเยอะ ก็ต้องตัดแต่งกิ่งให้รับแสงได้
  • การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth ทําให้ต้องใช้ Smartphone ไปอยู่ใกล้ๆ เพื่อเก็บข้อมูล ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Wifi
  • เพื่อดูความเป็นไปของต้นไม้ในระยะไกลได้
  • จะใช้ Flower Power กับต้นอะไร ก็ต้องหาชื่ออังกฤษของต้นนั้นให้เจอก่อน เพื่อเอาไปค้นในฐานข้อมูล (ซึ่งมีอินเทอร์เน็ตแล้ว ก็ไม่ยากหรอก)

  ราคา 1,990 บาท