ขออนุญาต

เนื้อหาล่าสุด

โมเดอร์นาขออนุญาต อ.ย. สหรัฐฯ ใช้วัคซีนโควิด – 19 กรณีฉุกเฉินในเด็ก 12 – 17 ปี

10 มิถุนายน โมเดอร์นา (Moderna) วัคซีนป้องกันโควิด -19 ตัวที่ 2 โดยใช้เทคโนโลยี mRNA ได้รับอนุญาตจาก อ.ย. สหรัฐฯ ให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินในประเทศสหรัฐฯ เมื่อเดือนธันวาคม ...อ่านต่อ

เจ๋ง! Tesla ขออนุญาตใช้เซนเซอร์เรดาร์ตรวจจับเด็กที่ถูกทิ้งไว้ในรถที่ร้อนเพื่อป้องกันการเสียชีวิต

Tesla ได้ยื่นเอกสารต่อคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารของสหรัฐอเมริกา (FCC) ...อ่านต่อ