10 มิถุนายน โมเดอร์นา (Moderna) วัคซีนป้องกันโควิด -19 เทคโนโลยี mRNA ที่ได้รับอนุญาตจาก อ.ย. สหรัฐฯ ให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินในประเทศสหรัฐฯ ตัวที่ 2 เมื่อเดือนธันวาคม ประกาศว่าได้ยื่นขออนุญาตต่อ อ.ย. สหรัฐฯ เพื่อขยายการใช้วัคซีนในกรณีฉุกเฉินสำหรับวัยรุ่นอายุระหว่าง 12 – 17 ปี 

เดือนพฤษภาคม โมเดอร์นาได้ประกาศผลการศึกษาใช้วัคซีนระยะที่ 2 / 3 ในกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งหลังจากฉีดให้กับผู้เข้าร่วมทดสอบเกือบ 2,500 คน พบว่าสามารถสร้างภูมิคุ้มกันโดยไม่พบกรณีการติดเชื้อหรือมีประสิทธิภาพป้องกันการติดเชื้อได้ 100%

รวมทั้งจากการศึกษาในผู้เข้าร่วมทดสอบ 3,732 คนที่มีอายุระหว่าง 12 – 18 ปีในสหรัฐฯ พบว่าหลังจากรับวัคซีนเข็มแรกใน 14 วัน วัคซีนสามารถให้ประสิทธิภาพได้ที่ 93% อีกทั้งมีผลข้างเคียงรุนแรงน้อยหรือปานกลาง ที่พบบ่อยที่สุดคือ ปวดบริเวณที่ฉีด และที่พบหลังฉีดเข็มที่สองคือ ปวดศีรษะ เมื่อยล้า ปวดกล้ามเนื้อ และหนาวสั่น

นอกจากการยื่นขออนุญาตใช้กับวัยรุ่นในสหรัฐฯ แล้ว ขณะนี้บริษัทยังได้ยื่นขอต่อหน่วยงานสาธารณสุขแคนาดา องค์การยาแห่งสหภาพยุโรป และหน่วยงานในประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกต่อไป

ที่มา : modernatx.com

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส