แต่ก่อน หากผู้ใช้งาน iOS ได้ทำการจ่ายเงินซื้อแอพพลิเคชั่นใน App Store แล้วเกิดไม่ชอบใจ ผู้ใช้สามารถขอเงินคืน (refund) จากทาง App Store ได้ ถ้าแอพฯที่ถูก refund ยังไม่ถูกลบไปจาก device นั้นๆ ผู้ใช้ยังสามารถทำการ update ได้ปกติ หรือแม้แต่ผู้ใช้ได้ทำการถอนแอพฯดังกล่าวออกจาก device แล้ว ก็ยังสามารถติดตั้งแอพฯตั้วนั้นใหม่ได้อีกครั้ง แต่ตอนนี้คงทำไม่ได้อีกต่อไปแล้ว เมื่อ Apple ได้แก้ไขปัญหานี้เรียบร้อยแล้ว

ios_7_app_store_hero_4x3

ก็ไม่รู้สินะ ว่าในอดีตนั้น มันเป็น bug หรือรูรั่วของ iTunes App Store กันแน่ ที่ผู้ใช้งานแม้ทำการ refund ไปแล้ว แต่ก็ยังทำการ update หรือแม้แต่ re-install แอพฯตัวที่ refund ได้อยู่

แต่ ณ บัดนาว Apple ได้ทำการแก้ไขในเรื่องนี้แล้ว หากผู้ใช้งานทำการ refund จากการซื้อแอพฯจาก App Store แล้ว หากผู้ใช้พยายามทำการเปิดใช้ หรือ ติดตั้ง แอพฯนั้นอีกครั้ง จะมีข้อความเด้งขึ้นมาตามรูปว่า

refund

นั่นก็คือ หากผู้ใช้งานได้ทำการ refund ไปแล้ว ก็จะไม่สามารถทำการใช้งานแอพฯตัวดังกล่าวได้อีกต่อไป เว้นแต่จะเสียเงินซื้อมาใช้ใหม่อีกครั้ง

การแก้ไขครั้งนี้ Apple ได้แก้ไขรวมไปถึง Mac App Store ด้วยเช่นกัน

ที่มา : ubergizmo | imore