ดีแทคร่วมกับ บมจ. กสท โทรคมนาคมลงนามบันทึกความเข้าใจ

เสริมความแกร่งกลยุทธ์สู่พันธมิตรธุรกิจโดยมุ่งใช้โครงข่ายโทรคมนาคมร่วมกัน

นายซิคเว่ เบรคเก้ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค และ พ.อ.ผศ.ดร.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการบริษัท รักษาการในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) โดยมีนายชัยยศ จิรบวรกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดร. รวีพันธ์ พิทักษ์ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานกฎหมาย ดีแทค พร้อมด้วย นายหรรษา ชีวะพฤกษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมายและร่วมการงาน และนายกิตติพงษ์ เมฆวิจิตรแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารไร้สาย บมจ. กสท โทรคมนาคม ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือและการหารือระหว่างทั้งสองฝ่าย เพื่อส่งเสริมการใช้โครงสร้างพื้นฐาน การใช้โครงข่ายร่วมกัน และธุรกิจเกี่ยวกับการใช้โครงข่ายของทั้งสองฝ่าย

การลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) ในครั้งนี้ เป็นการกระชับความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น โดยการจัดตั้งทีมงานทั้งสองฝ่ายเพื่อกำหนดการเห็นชอบในการร่วมกันพิจารณารูปแบบธุรกิจและความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มลูกค้าและอุตสาหกรรมให้มากที่สุด โดยพื้นฐานกรอบการทำงาน ทั้งดีแทค และ บมจ. กสท โทรคมนาคมจะนำมาสู่ความสำเร็จในธุรกิจของทั้งสองฝ่ายร่วมกัน

นายซิคเว่ เบรคเก้ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า “ความร่วมมือในเชิงกลยุทธ์ดังกล่าว จะก่อให้เกิดความชัดเจนในการประกอบธุรกิจของทั้งสองฝ่ายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เรามุ่งสู่การทำงานร่วมกันเพื่อกำหนดขอบเขตที่สำคัญและชัดเจน โดยการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในอัตราบริการที่เหมาะสมจะเป็นพื้นฐานการนำไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ดังนั้นการนำบริการอินเทอร์เน็ตสู่ทุกคนย่อมต้องการรูปแบบความร่วมมือใหม่ระหว่างหน่วยงานภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ทั้งนี้ แคท และดีแทคพร้อมที่จะเป็นผู้นำในการเป็นผู้จัดหาและบริหารโครงข่ายหรือโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม”

พ.อ.ผศ. ดร.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการบริษัท รักษาการในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในเบื้องต้น แคท และ ดีแทค จะร่วมกันศึกษา พิจารณา ถึงความเป็นไปได้ เพื่อให้ได้รูปแบบความร่วมมือทางธุรกิจ ที่จะเป็นประโยชน์ที่ยั่งยืนของ แคท และ ดีแทค  ซึ่งรูปแบบที่ว่านี้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2557  และจะเริ่มในขั้นตอนต่อไปได้ในช่วงเดือนมกราคม 2558   จากความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้  แคท และ ดีแทค  คาดหวังในการที่จะสามารถนำมาซึ่งการพัฒนาโครงข่ายและโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  ให้มีความทันสมัย  เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถกระจายไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม ประชาชน และความมั่นคงของประเทศชาติ”