ธนาคารกสิกรไทย ตั้งเป้าปี 59 สินเชื่อโต 6 – 7% บนพื้นฐานจีดีพีโต 3% ชูยุทธศาสตร์มุ่งเป็นผู้นำพร้อมกวาดลูกค้าดิจิทัลแบงกิ้งใหม่ 3 ล้านบัญชี และตอกย้ำการเป็น ธนาคารแห่งเออีซี+3 เร่งขยายเครือข่ายและบริการข้ามชาติ รองรับโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาค ตั้งเป้าสินเชื่อต่างประเทศขยายตัวจากปี 2558 กว่า 80% หวังปัจจัยจากการผลักดันโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เม็ดเงินการลงทุนของภาครัฐ และการท่องเที่ยว เป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ

12281621_924325047615629_296851219_o

นายปรีดี ดาวฉาย และ นายธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกันเปิดเผยว่า การที่ภาครัฐผลักดันการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน 20 โครงการ มูลค่ารวม 1.77 ล้านล้านบาท ขณะที่รัฐบาลตั้งงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ 59 ไว้ที่ 5.44 แสนล้านล้านบาท สูงกว่าปี 57 ถึง 20.7% รวมทั้งมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือทางการเงินแก่เอสเอ็มอีเป็น และภาคการท่องที่ยวยังเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมที่สำคัญของไทย

ทั้งนี้ เศรษฐกิจโลกยังมีแนวโน้มฟื้นตัวในกรอบจำกัด โดยเฉพาะการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนที่ยังเป็นปัจจัยกดดันการฟื้นตัวของการส่งออกของไทยในปีหน้าด้วย อย่างไรก็ตาม หากราคาสินค้าโภคภัณฑ์พ้นจุดต่ำสุดและเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น คาดว่าการส่งออกของไทยในปี 59 นั้นจะกลับมาขยายตัวได้เล็กน้อยประมาณ 2% ด้านการค้าชายแดนยังมีศักยภาพที่ดี ประกอบกับการที่ภาครัฐมีมาตรการกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนในเขตเศรษฐกิจจีนพิเศษในพื้นที่การค้าชายแดน และซุปเปอร์คลัสเตอร์ (Border Special Economic Zones & Cluster Based Special Economic Zones) ซึ่งจะสนับสนุนให้ธุรกิจการค้าในพื้นที่ดังกล่าวยังคงมีการขยายตัว พร้อมทั้งตั้งเป้าอัตราส่วนค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้รวม (Cost to Income Ratio) ที่ 45 – 47% และอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวม (NPL) ที่ระดับ 3.5 – 3.6%

12255581_924325340948933_2011561642_o

นายปรีดี ดาวฉาย และ นายธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิการไทย จึงตั้งเป้า ในปี 59 คาดว่าจะอยู่ที่ 3.5 – 3.6% เพิ่มขึ้นจากปีนี้ที่ 2.8% หลังจาก 9 เดือนของปีนี้ NPL ของธนาคารอยู่ที่ 2.62% ซึ่งการเพิ่มขึ้นของระดับ NPL ในปีหน้านั้นเป็นการตอบรับเศรษฐกิจชะลอตัวในปีนี้ แต่ NPL ที่ 3.5-3.6% ยังเป็นระดับที่ธนาคารสามารถบริหารจัดการได้ดี อีกทั้ง Coverage Ratio ของธนาคารในปีหน้าจะยังใกล้เคียงกับสิ้นปีนี้ที่ 170% ตามภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน และ NPL ที่เพิ่มขึ้น โดย 9 เดือนที่ผ่านมา Coverage Ratio ของธนาคารอยู่ที่ 151%

และด้านส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ(NIM)ในปี 59 คาดว่าจะอยู่ที่ 3.4 – 3.6% ลดลงเล็กน้อยจากปีนี้ที่คาดว่าอยู่ที่ 3.5 – 3.7% โดย 9 เดือนที่ผ่านมา NIM ของธนาคารอยู่ที่ 3.66% โดยในปีหน้าการที่ NIM ลดลงเป็นผลมาจากการลดดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้ 0.50% ทำให้ในปีหน้าจะรับรู้ผลกระทบการลดอัตราดอกเบี้ยเต็มปี ขณะที่ธนาคารตั้งเป้ารายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยในปีหน้าเติบโต 10 – 14% จากปีนี้เติบโตไม่เกิน 15%

12268691_924325367615597_188189414_o

นายปรีดี ดาวฉาย และ นายธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย

พร้อมตอกย้ำเป้าหมายการเป็นธนาคารหลักของลูกค้า (Customer’s Main Bank) ในทุกกลุ่มลูกค้า ยกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และเดินหน้ายุทธศาสตร์การเป็นธนาคารแห่งเออีซีบวกสามเพื่อตอบรับศักยภาพของตลาดในภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลและทันต่อภาวการณ์เพื่อให้ธุรกิจเติบโตและสร้างผลตอบแทนอย่างมั่นคงในระยะยาว