ร่างกฎหมายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ดาวเทียมผ่านความเห็นชอบในคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา

ร่างกฎหมายฯ ฉบับนี้จะบังคับให้สำนักงานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ (CISA) สนับสนุนทรัพยากรและข้อมูลที่จำเป็นต่อเจ้าของและผู้ใช้ดาวเทียมสำหรับการปกป้องดาวเทียมของตัวเองจากการโจมตีทางไซเบอร์

แกรี พีเทอร์ส (Gary Peters) ส.ว. จากพรรคเดโมแครต หนึ่งในผู้เสนอร่างกฎหมายฯ ชี้ว่าการโจมตีไซเบอร์ต่อดาวเทียมพาณิชย์อาจนำมาซึ่งความเสียหายอันใหญ่หลวงในภาพรวมได้ ดังนั้นผู้ดูแลดาวเทียมจะต้องมีทรัพยากรสำคัญรองรับต่อการป้องกันดาวเทียม

ขณะที่ จอห์น คอร์นิน (John Cornyn) ส.ว. จากพรรครีพับลิกัน ซึ่งเป็นผู้ร่วมเสนอร่างนี้เรียกร้องให้วุฒิสภาผ่านกฎหมายนี้ให้เร็วที่สุด

หากกฎหมายฉบับนี้ได้รับการอนุมัติ CISA จะต้องจัดทำคำแนะนำให้ธุรกิจต่าง ๆ มีความเข้าใจวิธีการป้องกันดาวเทียมของตัวเองเพิ่มมากขึ้น และยังต้องจัดทำข้อมูลสาธารณะให้เจ้าของดาวเทียมโดยทั่วไปเข้าถึงทรัพยากรและคำแนะนำด้านไซเบอร์ด้วย

ที่มา Nextgov

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส