iA Writer ซอฟต์แวร์เขียนงานแบบหลายแพลตฟอร์มในเวอร์ชันที่ 7 มีฟีเจอร์ใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบข้อความที่ใช้ AI เชิงสังเคราะห์ (GenAI) อย่าง ChatGPT ช่วยเขียนขึ้น

โดยฟีเจอร์นี้จะช่วยเปลี่ยนสีข้อความที่ใช้ GenAI สร้างขึ้นให้เป็นสีเทา รวมถึงยังสามารถระบุได้ด้วยว่ามีที่ให้ AI ช่วยเขียนกี่เปอร์เซ็นต์

ผู้พัฒนา iA Writer ชี้ว่าฟีเจอร์นี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ใช้งานไม่ถูก AI ยึดงานจนเสีย ‘เสียงของตัวเอง’ ไป แต่อยากให้ใช้ AI เป็นเหมือนคู่สนทนาเพื่อช่วยคิดและเขียนให้ดีขึ้น

อย่างไรก็ดี จอน พอร์เทอร์ (Jon Porter) แห่งเว็บไซต์ The Verge ชี้ว่าฟีเจอร์นี้ไม่ได้มีความสามารถในการตรวจพบ ChatGPT ได้ขนาดนั้น ผู้ใช้ต้องกดเลือกเองว่าข้อความส่วนไหนมาจาก ChatGPT เสียส่วนใหญ่

พอร์เทอร์เชื่อว่าฟีเจอร์นี้เหมาะแก่การที่ผู้ใช้จะดูว่า AI มีส่วนช่วยในงานที่ตัวเองเขียนมากน้อยแค่ไหน ไม่ได้มีประโยชน์ในการตรวจจับงานที่ใช้ AI เท่าใดนัก

สำหรับฟีเจอร์นี้มีให้ใช้เฉพาะในเวอร์ชัน Mac, iOS และ iPadOS เท่านั้น แต่ผู้พัฒนาก็มีแผนจะปล่อยบน Windows และ Android ในอนาคต

ที่มา The Verge

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส