แหล่งข่าวเผยว่าประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) และรัฐสภายุโรป (EP) เห็นพ้องในเนื้อหาของร่างกฎหมายกำกับดูแล ‘ระบบ AI’ อย่าง ChatGPT หลังหารือกันนานกว่า 10 ชั่วโมง

โดยประเทศสมาชิก EU ได้ยอมประนีประนอมในรายละเอียดของร่างกฎหมายดังกล่าวเพื่อหวังได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิก EP เพื่อให้มีบทบัญญัติที่อนุญาตให้ใช้ AI ในการสอดส่องประชาชนด้วยเทคโนโลยีชีวมิติ (Biometrics) แต่จะต้องอยู่ภายใต้เหตุผลด้านความมั่นคงแห่งชาติ และการทหาร

ในช่วงต้นของการหารือนั้น บรรดาสมาชิก EP ต้องการห้ามไม่ให้นำ AI ไปใช้ในเทคโนโลยีดังกล่าว ส่งผลให้การเจรจาใช้เวลานาน

ทั้งนี้ บรรดาประเทศ EU อยู่ระหว่างการหารือกันในหลายระดับถึงความเป็นไปได้ในการกำกับดูแลการใช้และการพัฒนา AI ในวงกว้าง เนื้อหาหลักที่หลายฝ่ายกังวลคือการกำหนดนิยามของการพัฒนา AI ที่มีความเสี่ยงสูง

ที่มา Reuters

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส