ผู้ใช้หลายรายรายงานว่าคำตอบของ ChatGPT ค่อนข้างมีความสับสน มีการสลับไปมาระหว่างภาษา บ้างก็ตอบวนไปวนมา หรือแม้แต่แก้ข้อความตัวเอง

ผู้ใช้บน Reddit รายหนึ่งเผยให้เห็นคำตอบของ ChatGPT ที่ใช้คำว่า ‘Schwittenly’ ‘tourmar’ และ ‘golver’ ที่ไม่มีความหมายระหว่างตอบคำถามเกี่ยวกับวงดนตรีวงหนึ่ง

บ้างก็เจอการตอบข้อความซ้ำ ๆ และไม่มีความหมาย

OpenAI ออกมายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น โดยได้ตรวจสอบรายงานความผิดปกติแล้ว ก่อนจะออกมาชี้ว่าพบกับสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น และพยายามแก้ไขอยู่ ก่อนที่จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติในเวลาต่อมา

ทั้งนี้ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ ก่อนหน้านี้เคยมีข่าวว่า ChatGPT ‘ขี้เกียจ’ ลง หรือการทำงานไม่ครบตามที่สั่ง

ที่มา The Verge

***