Meta Platforms เชื่อว่ากฎหมายใหม่ของอินโดนีเซียไม่ได้บังคับให้บริษัทต้องจ่ายเงินค่าเนื้อหาให้กับผู้ผลิตข่าวที่สมัครใจโพสต์บนแพลตฟอร์มเอง

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีอินโดนีเซียประกาศใช้กฎหมายที่บังคับให้แพลตฟอร์มดิจิทัลต้องจ่ายเงินให้กับองค์กรสื่อที่ส่งเนื้อหาให้กับแพลตฟอร์มเหล่านี้ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ภายใน 6 เดือนนับจากวันประกาศ

กฎหมายฉบับนี้ยังกำหนดให้แพลตฟอร์มดิจิทัลกับผู้ผลิตข่าวจะต้องทำข้อตกลงระหว่างกันในลักษณะของใบอนุญาตแบบเสียเงิน การแบ่งปันรายได้ หรือการแบ่งปันข้อมูล

ราฟาเอล ฟรังเคล (Rafael Frankel) ผู้อำนวยการด้านนโยบายสาธารณะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ Meta เผยว่าจากการหารือกับรัฐบาลอินโดนีเซีย ทางบริษัทเชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้จะไม่บังคับให้ Meta ต้องจ่ายเงินค่าเนื้อหากับผู้ผลิตข่าวที่สมัครใจโพสต์เนื้อหาเอง

ที่มา Reuters

***