ทำเนียบขาว และสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (EPA) ของสหรัฐอมเริการ่อนจดหมายไปยังผู้ว่าการรัฐทั่วประเทศให้ยกระดับความปลอดภัยของระบบน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากจะตกเป็นเป้าการโจมตีไซเบอร์

รัฐบาลสหรัฐฯ ชี้ว่ามีภัยคุกคามทางไซเบอร์จากกลุ่มแฮกเกอร์ที่เชื่อมโยงกับรัฐบาลอิหร่านและจีน โดยเตือนว่าการโจมตีไซเบอร์อาจกระทบการเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดและก่อความเสียหายมูลค่าสูงต่อชุมชนที่ได้รับผลกระทบ

โดยมีการเชิญรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงเข้าหารือมาตรการคุ้มครองทางไซเบอร์ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำในวันที่ 21 มีนาคมนี้ โดย EPA จะจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจขึ้นมาด้วย เพื่อสำรวจและประเมินโครงสร้างพื้ันฐานที่มีอยู่

ในจดหมายจากรัฐบาลยังมีการเรียกร้องให้รัฐต่าง ๆ ประเมินระบบน้ำเพื่อหาช่องโหว่ ตามคำแนะนำของสำนักงานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ (CISA)