Samsung Care+ Protection Plan หรือบริการเสริมสำหรับการเคลมหรือการรับประกันพิเศษจะมีการปรับนโยบายในส่วนของการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ โดยมีผลทั้ง Care+ ปกติ และ Care+ ที่รวมถึงเครื่องโดนขโมยหรือสูญหายด้วย

เงื่อนไขตามที่สื่อต่างประเทศระบุเอาไว้คือ จะมีค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นอีก 2 เหรียญต่อเดือน และจะสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้กรณีที่สุขภาพหรือความจุของแบตเตอรี่อยู่ที่ระดับ 79% หรือต่ำกว่าเท่านั้น โดยการตรวจสอบความจุแบตเตอรี่จะตรวจสอบโดย Samsung ที่สำคัญคือตัวอุปกรณ์จะต้องไม่มีความเสียหายก่อนจะเคลมแบตเตอรี่ด้วย

Samsung Care+ ของต่างประเทศจะคิดค่าบริการแบบรายเดือนตั้งแต่ 8 เหรียญ ไปจนถึง 18 เหรียญ ขึ้นอยู่กับรุ่นของอุปกรณ์ การปรับนโยบายจะทำให้ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นเป็น 10-20 เหรียญต่อเดือนแทน

สำหรับประเทศไทยก็ต้องรอดูอีกทีว่า Samsung Care+ จะมีการปรับนโยบายเรื่องการเปลี่ยนหรือแคลมแบตเตอรี่ตามด้วยหรือไม่