เอกสารคอนเซปต์ AI ตัวใหม่ของ Apple ที่ชื่อว่า Ferret-UI แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการตีความยูสเซอร์อินเทอร์เฟส (UI) บนมือถือ เพื่อยกระดับการใช้งานสมาร์ตโฟนของผู้ใช้

Ferret-UI เป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Model – LLM) ที่มีโหมดใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งหลายปีที่ผ่านมามีการปล่อยเอกสารรายละเอียดมาหลายฉบับ

จากเอกสารชี้ว่า Apple กำลังศึกษาวิธีการนำ Ferret-UI มาใช้เสริมการสำรวจการใช้งานสมาร์ตโฟนของผู้ใช้ในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงระหว่างคำสั่งของผู้ใช้และการใช้งานในหลายแง่มุม

ในตอนหนึ่งระบุว่าการที่มีกระบวนการเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับ UI โดยอัตโนมัติน่าจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถบรรลุสิ่งที่ต้องการทำได้โดยง่าย

นอกจากนี้ ยังเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาโหมดใช้งานแบบความสามารถในการเข้าถึง (accessibility) การใช้งาน UI แบบหลายขั้น การทดสอบแอป การศึกษากระบวนการใช้งาน และอีกมากมาย