สำนักข่าวนิกเคอิรายงานว่า ญี่ปุ่นมีแผนที่จะเพิ่มบทลงโทษสำหรับการผูกขาดโดยบริษัทเทคโนโลยีเพิ่มเป็น 20% หรือมากกว่า จากยอดขายที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าปรับภายใต้กฎหมายต่อต้านการผูกขาดในปัจจุบันกว่า 3 เท่า เพื่อต้องการป้องกันการผูกขาดในการเผยแพร่และจำหน่ายแอปของแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น App Store ของแอปเปิล และแพลตฟอร์มอื่น ๆ บนระบบปฏิบัติการของสมาร์ตโฟน

ญี่ปุ่นมีกฎหมายป้องกันการผูกขาดของประเทศ ซึ่งมีผลให้แพลตฟอร์มบนมือถือ เช่น Apple และ Google จะต้องอนุญาตให้ร้านค้าจำหน่ายแอปและระบบชำระเงินของบริษัทบุคคลที่ 3 สามารถให้บริการเป็นทางเลือกแก่ลูกค้า หากไม่ปฏิบัติตามก็จะต้องถูกปรับโดยคณะกรรมาธิการการค้าที่เป็นธรรมของญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันค่าปรับอยู่ที่ 6% ของยอดขาย

ล่าสุดญี่ปุ่นจะเสนอกฎหมายให้จ่ายค่าปรับเพิ่มขึ้นเป็น 20% ตัวอย่างเช่น บริษัทที่ไม่มีแอปของบริษัทอื่น ๆ หรือคู่แข่งอยู่บนแพลตฟอร์มเผยแพร่และจำหน่ายแอป (app store) จะต้องถูกปรับ 20% ของรายได้ทั้งหมดที่ได้รับจากการขายแอป และหากกระทำผิดซ้ำก็จะเพิ่มโทษปรับมากถึง 30% ของยอดขาย ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้ถูกเสนอต่อรัฐสภาในช่วงต้นเดือนนี้

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สหภาพยุโรปได้ออกกฎหมายการตลาดดิจิทัล ซึ่งจะลงโทษบริษัทที่ผูกขาดการจำหน่ายแอปด้วยค่าปรับ 10% ของยอดขายทั่วโลก และหากยังดื้อดึงกระทำผิดซ้ำอย่างต่อเนื่องก็จะปรับเพิ่มเป็น 20%