หลังจากสหภาพยุโรปประสบความสำเร็จในการบังคับให้ Apple ต้องเปิดให้นักพัฒนาสามารถติดตั้ง Store อื่น ๆ นอกเหนือจาก App Store บน iOS ได้แล้วนั้น ดูเหมือนว่าประเทศอื่น ๆ อย่างญี่ปุ่นกำลังเอาอย่างสหภาพยุโรป เตรียมใช้วิธีเดียวกันในการต่อต้านการผูกขาดของ Apple ด้วย

กฎหมายปัจจุบันในญี่ปุ่นมีข้อกำหนดให้ลงโทษ 6% ของยอดขายทั้งหมดหากละเมิดกฏด้านการผูกขาด แต่ทางรัฐบาลกำลังพิจารณาเรื่องการเพิ่มค่าปรับเป็น 20% หากไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และในอนาคตในจะส่งผลให้มีโทษปรับ 30% ของยอดขายหากทำผิดซ้ำ

ญี่ปุ่นส่งสัญญาณเรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบายป้องกันการผูกขาด พร้อมเตือน Apple ว่าทางการมีแผนใหญ่ในการแก้ไขกฎระเบียบเพื่อต่อต้านแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการแข่งขัน ซึ่งปัญหาปัจจุบันคือ App Store ของ Apple นั่นเอง เช่นเดียวกับในสหภาพยุโรป มีแนวโน้มว่าญี่ปุ่นจะออกข้อบังคับให้ Apple อนุญาตให้ Store ของบริษัทอื่นสามารถติดตั้งบน iOS ได้ รวมถึงต้องมีระบบชำระเงินทางเลือกที่ไม่ผ่านเฉพาะแค่ App Store เท่านั้นด้วย

หากญี่ปุ่นสามารถบีบ Apple ได้ก็คาดว่าจะมีประเทศอื่น ๆ ทำตามอีกในอนาคต ซึ่งหากมากพอ Apple ก็จำเป็นที่จะต้องยอมลดกำแพงลงเนื่องจากการกำหนดข้อบังคับที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากพอสมควร