วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ กำลังเพิ่มรายการสินค้าที่ต้องได้รับใบอนุญาตในการส่งออกหรือส่งออกซ้ำ รวมถึงสินค้าที่ผลิตในต่างประเทศโดยใช้เทคโนโลยีของสหรัฐฯ ไปยังอิหร่าน ซึ่งแสดงถึงมาตรการเพิ่มเติมการจำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีระดับต่ำของอิหร่าน หลังจากที่อิหร่านส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีอิสราเอลเมื่อ 13 เมษายน และสนับสนุนด้านการทหารต่อรัสเซียโดยไม่เกรงใจสหรัฐฯ

เดือนกุมภาพันธ์ 2023 กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ได้กำหนดมาตรการควบคุมการส่งออกใหม่ในอิหร่าน เนื่องจากการข่าวของสหรัฐฯ พบว่ารัสเซียได้ใช้โดรนของอิหร่านในการทำสงครามกับยูเครน ส่วนมาตรการใหม่เป็นการเพิ่มเติมข้อจำกัดการส่งออกไปยังอิหร่านภายใต้กฎหมายของสหรัฐฯ และข้อจำกัดเกี่ยวกับรัสเซียเข้ายึดยูเครน

มีการตั้งข้อสังเกตว่ามาตรการควบคุมการส่งออกเพิ่มเติม มีเป้าหมายไปที่การผลิตโดรนของอิหร่าน และเครื่องยนต์ที่อยู่ในโดรนกามิกาเซ่ Shahed ของอิหร่าน ที่ใช้ในการโจมตีอิสราเอลเมื่อ 13 เมษายน