Opensignal เผยข้อมูลประสบการณ์ของผู้บริโภคบนมือถือจากทั้ง 3 เครือข่ายในปี 63 รายงานของบริษัทในอุตสาหกรรมนี้สามารถใช้เป็นแนวทางที่ชัดเจนเพื่อเข้าใจประสบการณ์จริงที่ผู้ใช้ได้รับจากเครือข่ายไร้สาย พบว่า ผู้ใช้งานชาวไทยยังได้รับประสบการณ์รับชมวิดีโอในระดับดี แม้คะแนนเฉลี่ยของผู้ให้บริการเครือข่ายทั้ง 3 รายจะลดลง

ในรายงานล่าสุดประสบการณ์รับชมวิดีโอของผู้ให้บริการทั้ง 3 รายได้รับการปรับปรุงดีขึ้นจากระดับปานกลางไปเป็นระดับดี โดยทั้ง AIS, TrueMove H และ DTAC ต่างสามารถรักษาระดับคะแนนไว้ได้แม้คะแนนโดยรวมจะตกลงไป 0.3-1 คะแนน ส่งผลให้ประสบการณ์เกมของ DTAC ลดลงจากระดับปานกลางเป็นแย่และประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียงของ TrueMove H ลดลงจากระดับพอใช้เป็นแย่เช่นเดียวกัน

AIS คว้า 4 รางวัลจากทั้งหมด 7 หมวด

ความพร้อมการใช้งาน 4G ในประเทศไทยที่อยู่ในระดับดีนั้นเป็นพื้นฐานสำคัญให้กับ 5G ในอนาคต ขณะที่สัดส่วนของเวลาที่ผู้ใช้งานของเราเชื่อมต่อบริการ 4G และความพร้อมใช้งาน 4G ของผู้ให้บริการทั้ง 3 รายลดต่ำลง 1.5 – 2% แต่ผู้ใช้ AIS ยังคงใช้งาน 4G เฉลี่ยมากถึง 93.5% ส่วนผู้ใช้งาน DTAC และ TrueMove H ใช้งาน 4G เฉลี่ยอยู่ที่ 90.3% และ 89.9% ตามลำดับ ซึ่งการเติบโตของ 4G ในระดับสูงนี้ถือเป็นสัญญาณบวกที่ดีต่อประสบการณ์ของผู้ใช้ 5G ในอนาคต และแสดงให้เห็นว่าช่วงระหว่างการเปิดตัวเทคโนโลยีดังกล่าวผู้ใช้มีแนวโน้มเชื่อมต่อ 4G และเริ่มนำรูปแบบเทคโนโลยี 5G มาใช้ควบคู่กันในโหมด 5G non-standalone access (NSA) นั่นหมายความว่า ต้องมีการเชื่อมต่อ 4G เพื่อเชื่อมต่อกับสัญญาณ 5G ร่วมกัน

AIS ยังคงรักษา 4 รางวัลไว้ได้ ขณะที่รางวัลด้านความเร็วยังตกอยู่ในมือของคู่แข่ง

AIS ยังคงโดดเด่นในตารางรางวัลของเรา สามารถคว้า 4 รางวัลมาครองในปีนี้ ได้แก่ รางวัลประสบการณ์เกม, รางวัลประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียง, รางวัลความพร้อมใช้งาน 4G และ รางวัลประสบการณ์ความครอบคลุมของ 4G เช่นเดียวกันกับ TrueMove H ที่ยังคงคว้ารางวัลประสบการณ์วิดีโอและรางวัลประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลด เอาไว้ได้ ขณะที่ DTAC ยังคงผูกขาดรางวัลประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด

AIS ขยายความเป็นผู้นำด้านประสบการณ์เกมอย่างต่อเนื่อง จากรายงานทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมา AIS ยังคงเป็นผู้คว้ารางวัลด้านประสบการณ์เกม ด้วยคะแนนล่าสุดที่ 69 คะแนน โดยมีคะแนนสูงกว่า DTAC ที่ตามมาเป็นอันดับสองถึง 9.8 คะแนน (หรือคิดเป็น 16.6%) หากเทียบกับรายงานครั้งก่อน ส่วนต่างของคะแนน AIS นั้นเพิ่มขึ้น 2.6 คะแนน (หรือคิดเป็น 5.9%) อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในด้านประสบการณ์เกม 3G ของ AIS กลับได้คะแนนเฉลี่ยลดลง 9.6 คะแนน (หรือคิดเป็น 18.5%) ในขณะที่คู่แข่งอย่าง DTAC และ TrueMove H ต่างมีคะแนนลดลงเช่นกันที่ 5.7% และ 6.9% ตามลำดับ

และ AIS นับเป็นผู้ให้บริการที่โดดเด่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถคว้ารางวัลจากเราได้เกือบทั้งหมด ยกเว้นรางวัลประสบการณ์รับชมวิดีโอที่ครองร่วมกันกับ TrueMove H และนอกเหนือจากการวัดประสบการณ์มือถือโดยรวมของ AIS ที่คว้ารางวัลเกือบทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้ว ยังพบว่า AIS ได้รับคะแนนสูงสุดในระดับภูมิภาค รวมถึง ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดที่ 15 Mbps และประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลดที่ 9.3 Mbps

การรับชมวิดีโอ

TrueMove H ยังคงสร้างความประทับใจในด้านประสบการณ์วิดีโอ ด้วยการคว้ารางวัลต่อเนื่องรวมถึงในครั้งนี้ ที่ชนะไปด้วยคะแนน 61.2 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 ทิ้งห่างคู่แข่งอย่าง DTAC ที่ได้คะแนน 60.3 อยู่ 0.9 คะแนน (หรือคิดเป็น 1.4%) ส่วน AIS นั้นตามมาเป็นลำดับที่สามด้วยคะแนน 57.5 โดยผู้ใช้บริการของเครือข่ายทั้ง 3 พบว่าประสบการณ์รับชมวิดีโอลดลงเล็กน้อย 0.2-1.0 คะแนน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวเลือกผู้ให้บริการ

ในการวัดค่าประสบการณ์การใช้โทรศัพท์มือถือนั้นพบว่าผู้ให้บริการเครือข่ายทั้ง 3 ยังคงอยู่ในหมวดดี (55-65) การได้รับคะแนนในระดับดี หมายถึงผู้ใช้มีความเพลิดเพลินกับประสบการณ์ที่รู้สึกยอมรับได้เมื่อสตรีมวิดีโอในโทรศัพท์มือถือด้วยความละเอียดต่ำ แต่อาจมีการโหลดช้าและกระตุกได้บ้างโดยเฉพาะเมื่อดูวิดีโอที่มีความละเอียดสูงขึ้น

การเล่นเกม

AIS เป็นผู้ให้บริการที่ครองตำแหน่งผู้ชนะด้านประสบการณ์เกมในรายงานของเราติดต่อกันถึง 2 ครั้ง ด้วยคะแนนที่ทำได้ล่าสุด 69 คะแนน โดยมีคะแนนเหนือคู่แข่งอย่าง DTAC ที่คว้าอันดับสองถึง 9.8 คะแนน (หรือคิดเป็น 16.6%) แม้คะแนนโดยรวมจากผู้ให้บริการทั้ง 3 รายในรายงานครั้งก่อนจะลดลงแต่ ในรายของ AIS นั้นกลับเพิ่มขึ้น 2.6 คะแนน (หรือคิดเป็น 5.9%) และรักษาคะแนนอยู่ในระดับพอใช้ (65-75) ในขณะที่ DTAC จากรายงานครั้งก่อนที่อยู่ในระดับพอใช้กลับมีคะแนนอยู่ในระดับแย่ (40-65) เหมือนกับ TrueMove H อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างก็ไม่ได้เข้าทาง AIS ไปทั้งหมด เพราะผู้ให้บริการรายนี้ได้รับคะแนนด้านประสบการณ์เกม 4G ลดลงจากระดับดีไปเป็นพอใช้ และเมื่อวิเคราะห์ในด้านประสบการณ์เกม 3G ด้วยแล้ว ยังพบว่าคะแนนได้ลดลงไปถึง 9.6 คะแนน (หรือคิดเป็น 18.5%) ขณะที่คู่แข่งอย่าง TrueMove H และ DTAC นั้นมีคะแนนลดลงไปเพียง 2.2 (หรือคิดเป็น 5.7%) และ 2.9 (หรือคิดเป็น 6.9%) ตามลำดับ

ความเร็วในการดาวน์โหลด

DTAC เป็นผู้ชนะรางวัลด้านประสบการณ์ในการดาวน์โหลดติดต่อกันจาก 2 รายงานที่ผ่านมา หลังจากที่ได้ทำลายสถิติเสมอกับ TrueMove H ไปในรายงานครั้งก่อน แต่อย่างไรก็ตามมีความเร็วนำอยู่เพียงเล็กน้อยในครั้งนั้นคือ จาก 0.7 Mbps (7.8%) เป็น 0.8 Mbps (8.6%) ซึ่งไม่ยากสำหรับผู้ให้บริการคู่แข่งที่จะปรับปรุงพัฒนาประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดและเพิ่มความเร็วเครือข่าย 5G ของตัวเองพร้อมกับกระตุ้นสัดส่วนผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือระบบ 5G ให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่ผู้ใช้งานบนเครือข่าย TrueMove H และ DTAC นั้นจะเห็นได้ว่าความเร็วได้เพิ่มขึ้นจาก 0.4 Mbps (4.5%) และ 0.3 Mbps (2.9%) ตามลำดับ ส่วนผู้ใช้งานเครือข่าย AIS พบว่าความเร็วในการดาวน์โหลดเฉลี่ยโดยรวมลดลงไป 0.2 Mbps (2.4%)

สรุปผลคะแนนเด่น ๆ ในหมวดต่าง ๆ 

  • DTAC คว้ารางวัลประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดติดต่อกันจากรายงานสองฉบับล่าสุด ทำลายสถิติหลังจากที่เคยเสมอคู่แข่ง TrueMove H ในรายงานครั้งก่อน โดยมีความเร็วนำหน้าเล็กน้อย เพิ่มจาก 0.7 Mbps (7.8%) เป็น 0.8 Mbps (8.6%) ซึ่งไม่ยากสำหรับคู่แข่งที่จะปรับปรุงพัฒนาประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดและ/หรือเพิ่มความเร็วเครือข่าย 5G พร้อมกระตุ้นยอดผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ 5G ให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
  • TrueMove H ยังคงรักษาตำแหน่งรางวัลด้านประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลด ตั้งแต่รายงานประจำเดือนพฤษภาคม ปี 2562 นำหน้า AIS ที่รั้งอันดับสองด้วยความเร็วที่ลดลง 0.2-1.3 Mbps แต่ยังอยู่ในสัดส่วนที่น่าพอใจเนื่องด้วยคะแนนใหม่ของ TrueMove H นั้นสูงกว่า AIS ถึง 24.5% 
  • จากรายงานครั้งก่อน AIS ได้คะแนนนำหน้าคู่แข่งเล็กน้อยในด้านประสบการณ์แอปพลิเคชั่นเสียงเพิ่มขึ้น 0.4-3.2 คะแนน (หรือคิดเป็น 4.3%) มากกว่าอันดับที่สองอย่าง DTAC ที่ได้ 74.1 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 ทำให้ตอนนี้ AIS ครองตำแหน่งเจ้าของรางวัลด้านประสบการณ์แอปพลิเคชั่นเสียงอย่างต่อเนื่องจากรายงาน 3 ฉบับ นับตั้งแต่มีการมอบรางวัลประเภทนี้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อปีที่แล้ว
  • กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่เดียวที่ผู้ใช้บริการเครือข่าย AIS และ TrueMove H ได้รับประสบการณ์วิดีโอในระดับดีมาก ในขณะที่ AIS ได้คะแนนประสบการณ์เกมระดับดีในพื้นที่กรุงเทพฯ ส่วน TrueMove H และ DTAC ได้รับคะแนนในระดับปานกลางเท่านั้น ความแตกต่างด้านประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียงของผู้ให้บริการทั้ง 3 รายในภูมิภาคนี้ค่อนข้างสูสีเนื่องจากผู้ใช้มีความพึงพอใจในประสบการณ์ระดับที่ยอมรับได้ซึ่งเป็นคะแนนที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดจากในทุกภูมิภาค

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส