จะเกิดอะไรขึ้นหากปัญญาประดิษฐ์ (AI) สามารถอ่านความคิดของคุณ และแปลงความคิดนั้นออกมาเป็นรูปภาพจริง ๆ ได้? แม้คำถามนี้จะดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวที่มีอยู่ในนิยาย Sci-Fi แต่อ้างอิงจากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุดของมหาวิทยาลัยโอซาก้าพบว่า มีนักวิจัยที่สามารถทำให้ AI อ่านความคิดของเราได้แล้ว

งานวิจัยนี้เป็นการค้นพบวิธีการสร้างภาพความละเอียดสูงและความแม่นยำสูงจากการทำงานของสมองด้วยการใช้ Stable Diffusion โมเดล AI ที่สามารถแปลงข้อมูลเป็นรูปภาพได้ โดยผู้วิจัยระบุว่า ความแตกต่างของงานวืจัยนี้คือ พวกเขาไม่ต้องฝึกปัญญาประดิษฐ์หรือปรับแต่ง (Fine-tune) โมเดล AI เพื่อสร้างรูปภาพขึ้นมา

ในงานวิจัยเผยว่า วิธีนี้จะใช้การแปลงสัญญาณจากวิธีการสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก (fMRI) โดยตัวโมเดลจะประมวลผลและเพิ่มนอยซ์ (noise) เข้าไปผ่านกระบวนการ diffusion จากนั้นจึงถอดรหัสตัวอักษรจากสัญญาณ fMRI ที่ได้จากสมองส่วนการประมวลผลรูปภาพ (higher visual cortex) เพื่อให้ AI นำรหัสตัวอักษรเป็นอินพุตในการสร้างรูปภาพที่อยู่ในความคิดของเราออกมา

รูปภาพด้านล่างแสดงถึงตัวอย่างภาพจากกระบวนการนี้ โดยภาพในแถวด้านบนเป็นรูปภาพที่แสดงให้กับผู้ทดลอง ในขณะที่ภาพในแถวที่ 2 (แถวล่าง) เป็นภาพที่ AI สร้างขึ้นมาจากข้อมูลที่ได้จากการทำ MRI

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส