วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม เวลา 12.10 น. ในปักกิ่ง (11.10 น. ในประเทศไทย) CASC บริษัทขนส่งอวกาศของรัฐบาลจีนได้ปล่อยดาวเทียมสังเกตการณ์โลก MisrSat-2 ของอียิปต์ ที่ขับดันด้วยจรวด Long March 2C ออกจากแท่นปล่อยจรวด Launch Area 4 ที่ศูนย์ปล่อยดาวเทียมจิ่วฉวน (Jiuquan) ในทะเลทรายโกบี มณฑลกานซู่ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ไปสู่วงโคจรได้สำเร็จ ซึ่งภารกิจนี้เป็นเที่ยวบินที่ 8 ของจรวด Long March 2C ในปี 2023

MisrSat-2 เป็นดาวเทียมสังเกตการณ์โลกขององค์การอวกาศอียิปต์ (EgSA) ที่ประกอบและทดสอบในอียิปต์ และร่วมกันออกแบบและผลิตดาวเทียมโดยกลุ่มวิศวกรของ EgSA และผู้เชี่ยวชาญของจีน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ดาวเทียมดวงแรกของอียิปต์ที่ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศ

ดาวเทียม MisrSat-2 จะติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การแปรสภาพเป็นทะเลทราย และความเสื่อมโทรมของพื้นดิน ตลอดจนแหล่งน้ำที่สำคัญของอียิปต์ และปรับปรุงการวางแผนทรัพยากร การจัดการที่ดิน ผลผลิตทางการเกษตร และการวางผังเมือง เพื่อช่วยสนับสนุนทางเศรษฐกิจของอียิปต์

อียิปต์ได้กลายเป็นประเทศแรกในแอฟริกาที่สามารถประกอบและทดสอบดาวเทียม ด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและอวกาศระหว่างอียิต์และจีน ซึ่งโครงการนี้ได้ตกลงขึ้นในปี 2019 ด้วยมูลค่า 72 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (2,541 ล้านบาท)

ภารกิจนี้ยังได้ปล่อยดาวเทียม Starpool-02A/B จาก ELLIPSPACE ของจีน ซึ่งเป็นดาวเทียมสำหรับการสื่อสารอเนกประสงค์ มีความสามารถในการสำรวจระยะไกล และเพิ่มประสิทธิภาพในการนำทาง

ที่มา : sis.gov.eg, spacelaunchschedule.com และ al-monitor.com ภาพ : twitter.com

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส