ไทยเปิดตัวเตาปฏิกรณ์แบบโทคาแมค หรือ “ดวงอาทิตย์ประดิษฐ์” TT-1 ภายใต้ความร่วมมือกับจีน ระหว่างสถาบันฟิสิกส์พลาสมา สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (ASIPP) และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ องค์การมหาชน (สทน.) ของไทย คำถามต่อมา เอ๊ะ! แล้วเครื่องดวงอาทิตย์ประดิษฐ์ หรือดวงอาทิตย์เทียมนี้มีไว้ทำไม ประเทศไทยมันยังร้อนไม่พอหรือ? ไปฟังจากแบไต๋บุกดวงอาทิตย์! (เทียม)