ปี 2003 ประติมากรชาว Toronto มีอาการป่วย โดยที่เธอไม่รู้เลยว่าสาเหตุมาจากผลงานของเธอเอง

เป็นเวลากว่า 15 ปีที่เธอใช้หอยแมลงภู่สีฟ้าเป็นส่วนหนึ่งในงานประติมากรรม ทำให้เธอได้รับโลหะหนักอย่างเช่น สารหนูและสารตะกั่วเข้าไป เมื่อวันที่ 28 พ.ย. ที่ผ่านมา Toronto Life Genser ได้รายงานว่า ในตอนแรกเธอมีอาการกระวนกระวาย ปวดศีรษะ และอาเจียน หลังจากนั้น เธอมีอาการสูญเสียการได้ยินในหูข้างหนึ่งและมีปัญหากับความจำระยะสั้น การวินิจฉัยของเธอกินเวลาไปกว่า 2 ปี กว่าแพทย์จะวินิจฉัยว่าเธอได้รับพิษจากโลหะหนัก

อันที่จริง ทางนิตยสาร Genser ได้บอกว่าเราจะไม่รู้สาเหตุนี้เลย จนกระทั่งเธอไปที่พิพิธภัณฑ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง หนึ่งในสถานที่ที่มีผลงานของเธออยู่ และพูดคุยกับผู้ดูแล ผู้ดูแลบอกกับ Genser ว่า สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเหล่านี้สามารถสร้างพิษไว้บนเปลือกของมันได้ อย่างในกรณีของประติมากรสาวคนนี้อาจจะเป็นหอยแมลงภู่สีฟ้า ตามที่ Live Science เคยรายงานไว้ก่อนหน้านี้ สารพิษเหล่านี้เกิดจากการกรองสารพิษออกก่อนที่พวกมันจะเอาอาหารเข้าไป นอกจากนี้สารที่ค้างอยู่บนเปลือกหอยยังสามารถเป็นตัวชี้วัดมลพิษทางน้ำได้อีกด้วย

หลังจากการทำงานกับหอยแมลงภู่สีฟ้ามาเป็นเวลา 15 ปี ทำให้เธอมีปริมาณสารหนูในเลือดสูง ในปัจจุบันการฟื้นตัวของเธอยังคงไม่เต็มที่ ทำให้เธอต้องใช้ชีวิตอยู่กับอาการข้างเคียงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ผลงานประติมากรรมจากหอยแมลงภู่ซึ่งเป็นภาพของพระคัมภีร์ไบเบิลอดัม ก็ได้สำเร็จไปในปี 2015 โดยผลงานนั้นมีชื่อว่า ‘ความตายที่สวยงาม’

พิษจากโลหะหนัก เกิดจากการที่เรามีโลหะหนักสะสมอยู่ในร่างกายมากเกินไป National Organization for Rare Disorders (NORD) บอกกับเราว่า การสะสมของโลหะหนัก จะเข้าไปแทนที่แร่ธาตุต่าง ๆ ในร่างกาย ส่งผลให้เกิดอาการต่าง ๆ

อาการของการสะสมโลหะหนักที่มากเกินไปมีได้หลายอย่าง ขึ้นอยู่กับว่าสารนั้นเป็นอะไร NORD กล่าวว่า สารหนูและตะกั่ว ส่งผลให้เกิดอาการหลายอย่างต่อร่างกาย และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

อ้างอิง