จากการเก็บข้อมูลผู้ป่วยโรคไตกว่า 3,000 คนที่มีประวัติการเข้ารับการรักษากับทาง Mayo Clinic พบว่าผู้ป่วยบางรายมีความทุกข์ทรมานจากผลกระทบที่เกิดจากนิ่วในไตอย่างต่อเนื่องถึง 8 ครั้ง เพศชาย ผู้ที่มีอายุน้อย และคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีน้ำหนักเกิน จะมีโอกาสกลับมาเป็นนิ่วในไตมากกว่าคนอื่น

นักวิจัยจาก Mayo Clinic จึงได้ออกแบบเครื่องมือที่สามารถทำนายการกลับมาเป็นนิ่วในไตของคุณขึ้นมา คนทั่วไปสามารถใช้งานได้ในระบบออนไลน์หรือดาวน์โหลดแอปบน iOS และ Android ได้เช่นกัน

ผลงานชิ้นนี้ถูกเรียกว่า Recurrence Of Kidney Stone (ROKS) เป็นโปรแกรมคำนวณที่จะใช้สถิติแบบ C-index ในการหาความน่าจะเป็น หลังจากที่มีการคิดค้นขึ้นมาครั้งแรกในปี 2014 ในตอนนั้นโปรแกรมทำได้เพียงการหาแนวโน้มการเกิดนิ่วก้อนที่สองหลังจากตรวจพบนิ่วก้อนแรก แต่ปัจจุบันมันสามารถคำนวณหาโอกาสการกลับมาเป็นนิ่วในไตอีกครั้งได้ เครื่องคำนวณนี้จะใช้ปัจจัยต่าง ๆ ของแต่ละบุคคลนำมาประกอบการพิจารณา อย่างเช่น การใช้ชีวิตประจำวัน และประวัติการรักษา เป็นต้น

แต่อย่างไรก็ตาม การคำนวณของเครื่องนี้ก็มีข้อจำกัดคือมันยังคงคาดการณ์ได้เพียงแค่ช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เพียงเท่านั้น แต่มันก็ยังดีกว่าที่เราไม่มีเครื่องมืออะไรในการใช้ตรวจสอบเลย

ส่วนใครที่อยากจะลองใช้โปรแกรมนี้ดูก็เข้าไปลองกันได้ตามลิงก์นี้เลยนะคะ

ROKS – Recurrence Of Kidney Stone (2018)

อ้างอิง