Bandai Namco ส่ง Super Robot Wars V และ Super Robot Wars X วางจำหน่ายให้กับ Nintendo Switch และ Steam เร็วๆ นี้

Bandai Namco ประกาศผ่าน Twitter ส่ง Super Robot Wars V และ Super Robot Wars X เตรียมวางจำหน่ายให้กับ Nintendo Switch และ Steam เร็วๆ นี้

Super Robot Wars V เคยวางจำหน่ายให้กับ Playstation 4 กับ Playstation Vita มาก่อน เมื่อกุมภาพันธ์ 2017 และ Super Robot Wars X ก็วางจำหน่ายแพลตฟอร์มเดียวกัน เมื่อมีนาคม 2018 ทั้ง 2 เกมวางจำหน่ายเฉพาะประเทศญี่ปุ่นและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองรับภาษาอังกฤษ

ตอนนี้มีเพียงการประกาศวางจำหน่ายให้กับ Nintendo Switch และ Steam เพียงเท่านั้น จะมีการเปิดเผยข้อมูลใหม่ผ่านนิตยสาร Famitsu ฉบับวันที่ 25 กรกฎาคม 2019

อ้างอิง

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส