Pokemon Legends: Arceus ประกาศวันวางจำหน่าย เจอกันต้นปี 2022

แฟน Pokemon หลายคนคงอยากจะออกผจญภัยในโลกกว้าง ออกผจญภัยในรูปแบบเปิดโลก (Open Waorld) The Pokemon Company ประกาศ Pokemon Legends: Arceus พร้อมวางจำหน่ายต้นปี 2022

Pokemon Legends: Arceus จะเป็นทิศทางใหม่ของซีรีส์ Pokemon ผู้เล่นจะได้ย้อนกลับไปยุคโบราณ เนื้อเรื่องจะดำเนินอยู่ในภูมิภาค Sinnoh พร้อมกับการออกผจญภัยในทุ่งกว้างแบบเปิดโลก, ออกค้นหาและจับ คู่หูเริ่มต้น Rowlet, Cynadaquli และ Oshawott ตัวเอกจะอิงตัวละครจาก Pokemon Diamond กับ Pokemon Pearl

Pokemon Legends: Arceus จะวางจำหน่ายให้กับ Nintendo Switch เท่านั้น วันที่ 28 มกราคม ปี 2022 สามารถสั่งจองล่วงหน้าได้แล้ว แฟน ๆ Pokemon เตรียมตัวกันให้พร้อม ทิศทางใหม่ของ Pokemon กำลังจะมาถึง

https://www.youtube.com/watch?v=YUW1ZWAq09M

อ้างอิง

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส