Sony ลดกำลังการผลิต PlayStation 5 เนื่องจากปัญหาด้านวัสดุและการขนส่ง

โควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) มีบางอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบหนักกว่าอุตสาหกรรมกลุ่มอื่น ๆ โดยเฉพาะบริษัทที่เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องเล่นเกมอย่าง Sony ที่ล่าสุดจะลดกำลังการผลิต PlayStation 5 ลงจากเดิม (แม้ที่ผ่านมาเครื่อง PS5 ก็ผลิตไม่ทันความต้องการของผู้บริโภคอยู่แล้วก็ตาม)

ก่อนหน้านี้มีการระบุว่า Sony จะผลิต PS5 อยู่ที่ 16 ล้านเครื่องภายในสิ้นเดือนมีนาคมปีหน้า แต่ล่าสุดตัวเลขกลับลดลงเหลือ 15 ล้านเครื่องเท่านั้นจากปัญหาด้านวัสดุและการขนส่ง

หนึ่งในปัญหาของ Sony เกิดจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่ทำได้ไม่ดีพอ การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต โดยฐานการผลิตของ Sony นั้นตั้งอยู่ในประเทศกลุ่มนี้เป็นหลักจึงได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ ส่งผลให้การผลิตไม่เป็นไปตามแผน และการคาดการณ์ตัวเลขก็ทำได้ยากขึ้น

ปัญหาที่เกิดลามไปจนถึงเหล่าผู้พัฒนาเกม เพราะเมื่อ PS5 ขาดแคลน ผู้บริโภคบางส่วนก็หันไปสนับสนุนเกมจาก PC แทน ทำให้รายได้ลดลง

บริษัทพาร์ตเนอร์ด้านการผลิตของ Sony ระบุว่า ปริมาณการผลิตนั้นคงยากจะคาดเดาไปจนถึงปี 2022 และการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย 22.6 ล้านเครื่องภายในปีงบประมาณหน้า (fiscal year) จะเป็นความท้าทายของ Sony

อ้างอิง: GSMArena

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส