Hogwarts Legacy จะไม่มีเสียเงินเพิ่มภายในเกม

แชนด์เลอร์ วูด (Chandler Wood) ผู้จัดการชุมชนของ Avalanche Studios ระบุว่าจะไม่มีระบบการซื้อของที่ใช้เงินจริงหรือ microtransaction ภายในเกม Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy เป็นเกมแนวอาร์พีจีโลกกว้างจากจักรวาล Harry Potter ผู้เล่นจะได้สวมบทเป็นนักเรียน Hogwarts ในช่วงยุคคริสตศักราช 1800 ซึ่งจะมีอิสระในการใช้ชีวิตวัยเรียนในโลกเวทมนตร์ ทั้งปรุงยา ศึกษาเวทมนตร์ใหม่ ๆ ต่อสู้กับเหล่าจอมเวทวายร้าย และค้นหาความลับใน Hogwarts

Hogwarts Legacy จะวางจำหน่ายบน PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch และ PC ภายในปีนี้

ที่มา My Nintendo News

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส