Beartai Hitech EP.122 Android N เปลี่ยนแปลงอิโมจิใหม่ สวยงามกว่าเดิม

ออกอากาศวันที่ 22 เมษายน 2559

  • Android N เปลี่ยนแปลงอิโมจิใหม่ สวยงามกว่าเดิม
  • สาวก iPhone รอคอย นักพัฒนารอของเล่นใหม่ งาน WWDC 2016 ประกาศวันแล้ว!
  • ลือเครื่อง PS4.5 จะมีชื่อเรียกว่า NEO และจะอัพเกรด GPU CPU และ แรม
  • MacBook Pro Retina รุ่นใหม่จะมีพอร์ท USB-C แค่สองพอร์ทเพื่อให้เครื่องบางลงกว่าเดิม