LINE

เพิ่มลูกเล่นข้อความใน LINE ง่าย ๆ ได้หลายรูปแบบ

หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า เราสามารถปรับแต่งข้อความในรูปแบบต่าง ๆ ได้บน LINE ทั้งการเน้นข้อความ การทำตัวเอียง การขีดทับข้อความ หรือการตีกรอบ แต่ตอนนี้จะสามารถแสดงผลได้เฉพาะบน PC เท่านั้น ทั้ง Windows และ Mac

วิธีปรับแต่งข้อความใน LINE

ตัวหนา

เว้นวรรคจากคำก่อนหน้านี้ (ถ้ามี) พร้อมกับใส่เครื่องหมายดอกจัน (*) ครอบคำหรือข้อความที่ต้องการเน้นทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และเว้นวรรคถ้ามีข้อความต่อ

ตัวอย่าง: สวัสดีครับ *วันนี้* เราจะมีประชุมกันตอน *6 โมงเย็น*

ตัวเอียง

เว้นวรรคจากคำก่อนหน้านี้ (ถ้ามี) พร้อมกับใส่เครื่องหมายขีดล่าง [_] (Underscore) ครอบคำหรือข้อความที่ต้องการเน้นทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และเว้นวรรคถ้ามีข้อความต่อ

ตัวอย่าง: วันนี้มีข่าว _#beartai_ น่าสนใจมากเลย

เส้นขีดทับ

เว้นวรรคจากคำก่อนหน้านี้ (ถ้ามี) พร้อมกับใส่เครื่องหมายเวฟแดช [~] (Wave Dash) ครอบคำหรือข้อความที่ต้องการขีดเส้นทับทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และเว้นวรรคถ้ามีข้อความต่อ

ตัวอย่าง: ประชุม ~6 โมงเย็นวันนี้~ ขอเลื่อนเป็นบ่ายโมงพรุ่งนี้

ตีกรอบคำ

เว้นวรรคจากคำก่อนหน้านี้ (ถ้ามี) พร้อมกับใส่เครื่องหมายเกรฟแอกเซนต์ [`] (Grave Accent) ครอบคำหรือข้อความที่ต้องการตีกรอบทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และเว้นวรรคถ้ามีข้อความต่อ

ตัวอย่าง: อย่าลืมกันนะ วันนี้มีประชุมตอน `13.00 น.` รับทราบ??

ตีกรอบข้อความ

เว้นวรรคจากคำก่อนหน้านี้ (ถ้ามี) พร้อมกับใส่เครื่องหมายเกรฟแอกเซนต์ [`] (Grave Accent) 3 ตัว [“`] ครอบข้อความที่ต้องการตีกรอบทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และเว้นวรรคถ้ามีข้อความต่อ

ตัวอย่าง: อย่าลืมกันนะ “`วันนี้มีประชุมตอน 13.00 น. รับทราบ??“`

หมายเหตุ: สำหรับ 3 รูปแบบสุดท้าย สำหรับใครที่เปลี่ยนปุ่มตัวหนอน (~) ด้านบนมุมซ้าย เป็นปุ่มเปลี่ยนภาษาก็ทำได้ยากกว่า

แต่อย่างไรก็ตาม LINE ยังเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้ใช้ในการปรับแต่งโดยสามารถเลือกจากแถบที่แสดงได้เมื่อระบายคำที่ต้องการปรับแต่ง

สามารถใช้งานได้แล้ววันนี้บน LINE PC บน Windows และ Mac ส่วนบนมือถือยังใช้ไม่ได้จ้า

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส