traffic motion during rush hour on vibhavadi-rangsit road in bangkok thailand

เตือนแล้วนะ! รองโฆษกรัฐบาลเผยถูกตัดแต้มใบขับขี่ ต้องรีบเข้าอบรมแลกคะแนนคืน

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมกันบูรณาการนโยบายลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยจะตัดคะแนนผู้ขับขี่ที่ทำผิดและฝ่าฝืนกฎจราจรจากคะแนนใบขับขี่ที่แต่ละคนมี 12 คะแนนนั้น

หากเมาแล้วขับหรือแข่งรถในทางจะถูกตัด 4 คะแนน, ขับรถย้อนศรหรือฝ่าไฟแดง ถูกตัด 2 คะแนน และเมื่อถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 คะแนนแล้ว เจ้าของใบขับขี่จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต โดยห้ามขับรถทุกประเภทเป็นเวลา 90 วัน ซึ่งจะมีหนังสือแจ้งเตือนไปยังเจ้าของใบขับขี่ หากยังฝ่าฝืนขับรถในขณะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ส่วนใบขับขี่ที่ถูกตัดคะแนนจนเหลือน้อยกว่า 6 คะแนน เจ้าของใบขับขี่สามารถขอคะแนนคืนได้ด้วยการอบรม โดย น.ส.รัชดา ระบุว่าจะมีการเปิดให้อบรมเพียงปีละ 2 ครั้งเท่านั้น ณ สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ โดยสามารถจองคิวผ่านออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ gecc.dlt.go.th (คลิกที่นี่) หรือแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue โดยมีหลักสูตรการอบรมและค่าใช้จ่าย ดังนี้

การอบรมครั้งที่ 1 มี 3 หลักสูตรให้เลือก คือ (1) หลักสูตร 300 บาท คืนไม่เกิน 12 คะแนน ใช้เวลาอบรม 4 ชั่วโมง และ (2) หลักสูตร  250 บาท คืนไม่เกิน 9 คะแนน ใช้เวลาอบรม 3 ชั่วโมง และ (3) หลักสูตร 200 บาท คืนไม่เกิน 6 คะแนน ใช้เวลาอบรม 2 ชั่วโมง

การอบรมครั้งที่ 2 มี 2 หลักสูตรให้เลือก คือ (1) หลักสูตร 250 บาท คืนกลับมาเป็น 6 คะแนน ใช้เวลาอบรม 3 ชั่วโมง, (2) หลักสูตร 300 บาท คืนกลับมาเป็น 12 คะแนน ใช้เวลาอบรม 4 ชั่วโมง (กรณีถูกสั่งพักใช้ใบขับขี่เหลือ 0 คะแนนเท่านั้น)

ทั้งนี้ ภายหลังเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรแล้ว เจ้าของใบขับขี่จะต้องเข้ารับการทดสอบ และต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าผ่านการอบรมและทดสอบ หากทดสอบไม่ผ่าน สามารถสอบเป็นครั้งที่ 2 ได้ ในวันเดียวกัน และหากยังสอบไม่ผ่านอีก เจ้าหน้าที่จะออกใบนัดให้มาทดสอบ ครั้งที่ 3 ภายใน 7 วัน นับจากวันที่สอบครั้งแรกไม่ผ่าน

น.ส.รัชดา ยังเปิดเผยอีกว่า เมื่อเจ้าของใบขับขี่ผ่านการทดสอบแล้ว กรมการขนส่งทางบกจะแจ้งผลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติคืนคะแนนให้ต่อไป โดยเจ้าของใบขับขี่สามารถตรวจสอบคะแนนใบขับขี่ของตนเองได้ที่เว็บไซต์ e-Ticket PTM (คลิกที่นี่) และแอปพลิเคชันขับดี