ธปท. รับทราบดีล SCBS - BitKub ล่ม

แบงก์ชาติขอพิจารณาโครงสร้างค่าธรรมเนียม หลัง ‘กรุงไทย’ ยกเลิกค่ากดเงินไม่ใช้บัตร

เมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา ธนาคารกรุงไทยประกาศว่าจะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดจากตู้เอทีเอ็มแบบไม่ใช้บัตร ครั้งละ 10 บาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป เนื่องจากประสบปัญหาต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดูแลโครงสร้างพื้นฐานอย่างตู้เอทีเอ็ม และได้มีการยกเลิกประกาศดังกล่าวในวันต่อมา (2 เม.ย. 66)

ล่าสุด วันที่ 3 เมษายน 2566 นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับระบบการชำระเงินและคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. มีเป้าหมายจะยกระดับให้การใช้จ่ายผ่านช่องทางดิจิทัลเป็นทางเลือกหลักในการชำระเงินของประชาชน เพื่อมุ่งสู่การลดใช้เงินสดในระยะยาว ภายใต้แผนกลยุทธ์ระบบการชำระเงินปี 2565-2567 

ซึ่งหนึ่งในสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการ คือ การพิจารณาทบทวนโครงสร้างราคาของบริการชำระเงินและค่าธรรมเนียมการชำระเงินรูปแบบต่าง ๆ ทั้งเงินสด เช็ก และบริการชำระเงินดิจิทัลให้เหมาะสม ภายใต้ 2 หลักการ คือ (1) สนับสนุนให้ลูกค้าสามารถใช้บริการชำระเงินได้เพิ่มขึ้นและทั่วถึง และ (2) สนับสนุนให้การพัฒนาบริการด้านการชำระเงินดิจิทัลสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับกลไกตลาด รวมทั้งรองรับบริการชำระเงินที่จะมีหลากหลายรูปแบบในอนาคต โดยมีพื้นฐานที่สำคัญ คือ ต้องตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม

ปัจจุบัน ธปท. อยู่ระหว่างพิจารณาวางแนวทางโครงสร้างค่าธรรมเนียมของทั้งระบบการชำระเงินให้สอดคล้องกับหลักการข้างต้นและเป็นสากล โดยจะนำมาใช้ประเมินเพื่อพิจารณาปรับปรุงและหารือกับผู้เกี่ยวข้อง ก่อนนำมาเป็นแนวทางให้สถาบันการเงินนำไปปรับใช้ต่อไป