‘หมอชลน่าน’ นำ 11 พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาล มุ่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นลำดับแรก

‘หมอชลน่าน’ นำ 11 พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาล มุ่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นลำดับแรก

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ อาคารรัฐสภา พรรคเพื่อไทย พร้อมแกนนำพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลรวม 11 พรรค ซึ่งรวบรวมเสียง สส. ได้ 314 เสียง จัดแถลงข่าวร่วมกันก่อนที่จะมีการโหวตนายกรัฐมนตรีรอบที่ 3 ในวันที่ 22 สิงหาคมนี้

นายแพทย์ ชลน่าน ศรีแก้ว สส. บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย อ่านแถลงการณ์โดยระบุว่า พรรคเพื่อไทยในนาม 11 พรรคการเมือง จัดตั้งรัฐบาลรวม 314 เสียง โดยไม่มีการแก้ไขมาตรา 112 และไม่มีพรรคก้าวไกลร่วมรัฐบาล และมีมติร่วมกันเสนอชื่อ นายเศรษฐา ทวีสิน แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทย เป็นนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมรัฐสภา

โดยพรรคเพื่อไทยได้รวมพรรคการเมืองเพื่อจัดตั้งรัฐบาล โดยเสียงจาก 11 พรรคการเมือง ได้แก่

 • พรรคเพื่อไทย 141 ที่นั่ง
 • พรรคภูมิใจไทย 71 ที่นั่ง
 • พรรคพลังประชารัฐ 40 ที่นั่ง
 • พรรครวมไทยสร้างชาติ 36 ที่นั่ง
 • พรรคชาติไทยพัฒนา 10 ที่นั่ง
 • พรรคประชาชาติ 9 ที่นั่ง
 • พรรคชาติพัฒนากล้า 2 ที่นั่ง
 • พรรคเพื่อไทรวมพลัง 2 ที่นั่ง
 • พรรคเสรีรวมไทย 1 ที่นั่ง
 • พรรคท้องที่ไทย 1 ที่นั่ง
 • พรรคพลังสังคมใหม่ 1 ที่นั่ง

สำหรับการแบ่งกระทรวงในพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อไทย ประกอบด้วย

 • พรรคเพื่อไทย ทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ 8 กระทรวง รัฐมนตรีช่วยและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รวม 9 ตำแหน่ง
 • พรรคภูมิใจไทย ทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ 4 กระทรวง และรัฐมนตรีช่วย 4 ตำแหน่ง
 • พรรคพลังประชารัฐ ทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ 2 กระทรวง และรัฐมนตรีช่วย 2 ตำแหน่ง
 • พรรครวมไทยสร้างชาติ ทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ 2 กระทรวง และรัฐมนตรีช่วย 2 ตำแหน่ง
 • พรรคชาติไทยพัฒนา ทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ 1 กระทรวง
 • พรรคประชาชาติ ทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ 1 กระทรวง

นพ.ชลน่าน ระบุว่า พรรคเพื่อไทยได้เชิญหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายของแต่ละพรรคมาตกลงเรื่องการร่วมมือและแบ่งงานกันทำ โดยทุกพรรคบรรลุข้อตกลงร่วมกันที่จะนำนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่หาเสียงไว้เป็นนโยบายหลักในการบริหารประเทศ อาทิ

 • กระเป๋าเงินดิจิทัล 10,000 บาท
 • ที่ดินทำกิน
 • ขึ้นค่าแรง 600 บาท ภายในปี 2570
 • เงินเดือนปริญญาตรี 25,000 บาท
 • เกณฑ์ทหารโดยสมัครใจ
 • เพิ่มราคาพืชผลทางการเกษตร
 • แก้ปัญหาความขัดแย้งและสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนใต้
 • กัญชาทางการแพทย์และสุขภาพ
 • แก้ไขรัฐธรรมนูญในเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น
 • ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
 • ยังคงไว้ซึ่งหมวดที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์

สำหรับนโยบายของพรรคร่วมนั้น จะถูกนำมาบูรณาการร่วม ปรับ เสริม หรือประสานนโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลให้เป็นนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด และนำมาจัดทำเป็นนโยบายร่วมกัน เพื่อแถลงต่อรัฐสภาต่อไป

แถลงการณ์ของพรรคเพื่อไทยยังระบุอีกว่า ขณะนี้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาสำคัญลำดับแรกที่ต้องเร่งแก้ไข เพราะประชาชนกำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ สถานการณ์หนี้สินของครัวเรือน ภาคธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางได้รับผลกระทบมาแล้วเป็นเวลานาน ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงสร้างและกลไก เพื่อนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศให้กลับคืนมาอีกครั้ง 

“พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลตระหนักดีว่าในสถานการณ์ดังกล่าวเราไม่อาจจะทอดเวลาไปมากกว่านี้ หรือจำนนต่อสถานการณ์ขัดแย้งที่ประเทศ และประชาชนตกอยู่ในวงล้อมที่เสียโอกาสไปทุกขณะ การตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้อยู่บนฐานความรับผิดชอบต่อประชาชนในสถานการณ์ที่ปัญหาทุกด้านส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องรุนแรง

แม้พรรคเพื่อไทยจะเผชิญกับวาทกรรมหรือคำกล่าวหาที่รุนแรงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เรารับรู้ความขัดแย้งดังกล่าวด้วยใจที่เป็นธรรมและตั้งใจมุ่งสู่เป้าหมายที่จะก้าวข้ามความขัดแย้ง ดังนั้น เป้าหมายหลักในวาระนี้คือการเข้ามาร่วมรับผิดชอบในวาระประเทศและวาระของประชาชน” ส่วนหนึ่งของแถลงการณ์พรรคเพื่อไทย

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส