ย้อนรอยปฐมบท 140 ปี จากไปรสนีย์กรุงสยาม สู่กิจการไปรษณีย์ไทย

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546 โดยแปลงสภาพมาจากหน่วยงานบริการด้านไปรษณีย์ของการสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) ซึ่งปัจจุบัน ครบรอบ 140 ปีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เรียกว่าอยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานจริง ๆ

บทความนี้ พาไปย้อนดูกันหน่อยว่า ในช่วง 140 ปีอันยาวนานของกิจการไปรษณีย์ไทย มีหมุดหมายอะไรที่น่าจดจำบ้าง

พ.ศ. 2426

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปิดกิจการไปรษณีย์ โดยใช้บ้านของพระปรีชากลการปรับปรุงเป็นตึก ‘ไปรษณียาคาร’ ซึ่งแต่เดิมจะสะกดว่า ‘ไปรสนียาคาร’ ส่วนคำว่า ‘ไปรษณีย์’ แต่ก่อนก็จะสะกดเป็น ‘ไปรสนีย์’ ด้วยเช่นกัน ซึ่งต่อมาคำเหล่านี้ก็ได้เปลี่ยนแปลงการสะกดคำไปตามกาลเวลา นอกจากนี้ในปีเดียวกัน ยังได้มีการออกตราไปรษณียากรชุดแรกของสยามอย่าง ‘ชุดโสฬส’ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2426

พ.ศ. 2441

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2441 ทั้ง ‘กรมไปรษณีย์’ และ ‘กรมโทรเลข’ ได้ถูกควบรวมเป็น ‘กรมไปรษณีย์โทรเลข’ ซึ่งขณะนั้น มีที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศทั้งหมด 165 แห่ง

พ.ศ. 2462

ช่วงปี พ.ศ. 2426 ทางกรมไปรษณีย์ได้ทดลองใช้เครื่องบินของทหาร เพื่อทำการขนส่งไปรษณีย์ระหว่างกรุงเทพ – จันทบุรี

พ.ศ. 2469

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2469 ได้มีการรวมที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขสาขาที่ 1 และ 2 เข้าด้วยกัน และถูกเรียกว่า ‘สำนักงานไปรษณีย์โทรเลขกลาง’

พ.ศ. 2483

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2483 ได้มีการเปิดตึกกรมไปรษณีย์โทรเลขที่บางรัก ซึ่งปัจจุบันยังคงใช้งานอยู่ ซึ่งเรียกว่าเป็น ‘อาคารไปรษณีย์กลางบางรัก’

พ.ศ. 2520

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2520 ได้มีการจัดตั้งกรมการสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) โดยแยกออกจากกรมไปรษณีย์โทรเลข ตามพระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พรัอมทั้งเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจในนามการสื่อสารแห่งประเทศไทย เพื่อให้การดำเนินงานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

พ.ศ. 2526

ครบรอบ 100 ปี กิจการไปรษณีย์ไทยและตราไปรษณียากรดวงแรกของไทยและมีการจัดงานแสดงตราไปรษณียากรระหว่างประเทศเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อปี 2526

พ.ศ. 2546

ครบรอบ 120 ปี กิจการไปรษณีย์ไทยและตราไปรษณียากรดวงแรกของไทย พร้อมมีการแปลงสภาพการสื่อสารแห่งประเทศไทยมาเป็น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เพื่อตอบรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีลักษณะไร้พรมแดนมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านการเปิดเสรีการค้าและบริการ

พ.ศ. 2556

ครบรอบ 130 ปี กิจการไปรษณีย์ไทยและตราไปรษณียากรดวงแรกของไทย เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2556 และครบรอบ 10 ปี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

พ.ศ. 2566

ครบรอบ 140 ปี กิจการไปรษณีย์ไทยและตราไปรษณียากรดวงแรกของไทย เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 และครบรอบ 20 ปี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ปีนี้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ครบรอบ 140 ปีไปแล้วเรียบร้อย พร้อมเปิดผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก 2566 พบว่ามีรายได้สูงถึง 10,833.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 12.67% โดยมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 157.72 ล้านบาท เรียกว่าผลประกอบการค่อนข้างดีและดีแบบนี้มาตลอด ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยยังคงให้คำมั่นว่าจะส่งมอบคุณค่าผ่านทั้งบริการแบบดั้งเดิม โซลูชันบริการใหม่ และรักษาความเป็นผู้นำตลาดในด้านคุณภาพให้ได้อย่างต่อเนื่อง

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส