Dime! เปิดตัวบริการซื้อขาย ‘หุ้นไทย’ พร้อมระบบสมาชิกรายเดือน เติมเต็มโอกาสทุกการลงทุน

บริษัท หลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด (KKP Dime) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร จัดงานแถลงข่าวการเปิดให้บริการซื้อขายหุ้นไทยผ่านแอปพลิเคชัน Dime! เพื่อยกระดับประสบการณ์การเทรดหุ้นแบบไม่จำกัดพรมแดน ซึ่งตอนนี้ ผู้ใช้งานสามารถซื้อหุ้นได้ทั้งของไทยและของต่างประเทศได้แล้ว

พร้อมกันนี้ยังมีการเปิดตัวระบบสมาชิกรายเดือน (Subscription) เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าสำหรับผู้ลงทุนเป็นประจำ ภายใต้นโยบายขยายโอกาสการเข้าถึงการเงินและการลงทุนให้กับทุกคน ซึ่งมีราคาต่อเดือนเพียงแค่ 39 บาท และราคารายปีอยู่ที่เพียงปีละ 390 บาทเท่านั้น!

โดยในงาน มี ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมเปิดงานและแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการเปิดตัวบริการใหม่ของ Dime! ในครั้งนี้ว่า “วิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ ต้องการส่งเสริมตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตอบโจทย์ทั้งภาคธุรกิจ สังคม และประเทศ โดยหนึ่งในเป้าหมายของเรา คือ การทำให้ตลาดทุนเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ลงทุนและผู้ประกอบการ ซึ่งปัจจุบันผู้ลงทุนมีความหลากหลายและมีการเติบโตอย่างมากในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์ วิธีคิดวิเคราะห์ข้อมูลตลอดจนพฤติกรรมลงทุนที่แตกต่างออกไป ในวันนี้ แอปพลิเคชัน Dime! ได้เข้ามาตอบโจทย์ให้ผู้ลงทุนรุ่นใหม่เข้าถึงการลงทุนได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะมีส่วนสนับสนุนให้ตลาดทุนเติบโตต่อไปได้อย่างเข้มแข็ง สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องการส่งเสริม ให้ตลาดทุนเป็นโอกาสสําหรับสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับคนไทยทุกคน”

ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้าน อภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ในฐานะประธานคณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด เปิดเผยว่า กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนตลาดทุนไทยตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา ซึ่งการให้บริการที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล หรือ Wealth Management ของกลุ่มธุรกิจการเงินฯ เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อภินันท์ กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เรามุ่งเน้นที่จะให้บริการที่ปรึกษาการลงทุนกับกลุ่มผู้มีความมั่งคั่งสูง ที่ส่วนใหญ่เป็น Gen X และ Baby Boomers ซึ่งแม้ว่าจะมีจำนวนลูกค้าไม่มาก แต่มูลค่าเงินลงทุนสูงมาก ทำให้ยังสามารถทำธุรกิจได้แม้ว่าต้นทุนในการให้บริการ (Cost to Serve) จะค่อนข้างสูง แต่ในขณะเดียวกัน เราก็มีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะหาแนวทางที่จะขยายฐานลูกค้า
ไปสู่กลุ่มนักลงทุนรายย่อยและกลุ่ม Gen Y และ Gen Z ที่จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ อีกทั้ง ยังไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ซึ่งทางกลุ่มธุรกิจการเงินฯ ก็ต้องตอบโจทย์เรื่อง Cost to Serve ก่อนด้วย รวมทั้งต้องออกแบบลักษณะการให้บริการและประสบการณ์ที่กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้จะได้รับ ให้สอดคล้องกับความต้องการที่แตกต่างไป

ดังนั้น กลุ่มธุรกิจเกียรตินาคินภัทรจึงได้เปิดตัวธุรกิจใหม่ ผ่านแอปพลิเคชัน Dime! ซึ่งเป็นการให้บริการตลอดทั้งกระบวนการในรูปแบบที่เป็นดิจิทัล จึงสามารถบริหารต้นทุนการให้บริการได้อย่างเหมะสม ทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้นักลงทุนรายย่อย สามารถเข้าถึงเรื่องการเงินการลงทุนได้อย่างสะดวกง่ายดายกว่าเดิม ภายใต้แนวคิด ‘เพราะการเงินเป็นเรื่องของทุกคน’ และวันนี้เป็นอีกหมุดหมายสำคัญที่แอป Dime! ได้เพิ่มหุ้นไทยเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อให้นักลงทุนได้ซื้อขายอย่างสะดวกสบายบนแอปพลิเคชันเดียวกัน นับเป็นประสบการณ์ใหม่ ที่ยังคงจุดเด่นเรื่องความใช้งานง่ายของ Dime! อยู่เช่นเดิม”

อภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ในฐานะประธานคณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์

กัมพล จันทวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร KKP Dime เปิดเผยว่า หลังจากเปิดตัวแอปพลิเคชัน Dime! มาครบ 1 ปี KKP Dime ภูมิใจที่เราได้มีส่วนช่วยให้พฤติกรรมทางการเงินของคนไทยเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิม เห็นได้ชัดจากจำนวนนักลงทุนไทยที่ออกไปลงทุนต่างประเทศมากขึ้นแบบก้าวกระโดด เช่นเดียวกัน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงโดยธนาคารเกียรตินาคินภัทร ที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน Dime! ก็ได้รับความนิยมและมีการพูดถึงอย่างกว้างขวาง โดยเพียง 1 ปี แอปพลิเคชัน Dime! มียอดดาวน์โหลดใช้งานแล้วถึง 600,000 ครั้ง สร้างนักลงทุนหุ้นต่างประเทศหน้าใหม่เพิ่มกว่า 300% ขณะที่ยอดเงินลงทุน (AUM) ผ่านแอปพลิเคชันก็เติบโตกว่า 5,000 ล้านบาทแล้วในปัจจุบัน

ซึ่งจุดเด่นของแอปพลิเคชัน Dime! คือ ประสบการณ์ที่ออกแบบการใช้งานให้ลูกค้าทั้งรู้สึกสนุกและได้เรียนรู้เรื่องการลงทุนไปพร้อม ๆ กัน ปัจจุบัน แอปพลิเคชัน Dime! ประสบความสำเร็จในการครองใจนักลงทุน Gen Z ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีแนวคิด ทัศนคติ และรูปแบบชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ และเป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่สุดของ Dime! โดยเมื่อรวมกับลูกค้ากลุ่ม Gen Y จะมีสัดส่วนสูงถึง 86% ของจำนวนลูกค้าทั้งหมด Dime! จึงพร้อมจะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองชิ้นสำคัญสำหรับผลักดันเรื่องการเงินการลงทุนให้เป็นที่เข้าถึงง่ายสำหรับคนไทย ตลอดจนนักลงทุนในยุคใหม่

กัมพล จันทวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร KKP Dime

อีกจุดเด่นที่มีเฉพาะแอปพลิเคชัน Dime! คือ การออกแบบให้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ภายในแอปพลิเคชัน Dime! เป็นได้ทั้งบัญชีเงินฝากและบัญชีลงทุนในบัญชีเดียว ผู้ใช้งานสามารถใช้บัญชีดังกล่าวเพื่อฝากเงินรับดอกเบี้ยสูงสุด 3% ต่อปีจากธนาคารเกียรตินาคินภัทร หรือจะใช้เป็นบัญชีเพื่อพักเงินไว้รอลงทุนในหุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ กองทุนรวม รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ก็ได้เช่นกัน

ด้วยความสะดวกสบายนี้ จึงวางใจได้ว่าเงินลงทุนของลูกค้า Dime! จะเติบโตอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่วันแรกที่ฝากเงินเข้ามา แม้จะยังไม่ได้เริ่มลงทุนเลยก็ตาม Dime! ยังต่อยอดจุดแข็งในฐานะบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ด้วยการออกบริการจองหุ้น IPO เพื่อให้นักลงทุนรายย่อยสามารถเป็นเจ้าของหุ้น IPO ได้ง่ายขึ้น เชื่อว่าประสบการณ์การลงทุนหุ้นไทยของทุกคนจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน

ปิดท้ายด้วยฟีเจอร์ใหม่ที่เปิดตัวสด ๆ ร้อน ๆ ภายในงาน คือ บริการสมาชิกรายเดือน ที่จะเพิ่ม
ความคุ้มค่าเต็มพิกัดให้กับผู้ที่ลงทุนเป็นประจำ โดยผู้สมัครสมาชิกรายเดือนจะได้รับสิทธิพิเศษ เช่น เทรดฟรีค่าคอมมิชชัน 5 ไม้ต่อเดือน และยังเทรดได้ด้วยอัตราค่าคอมมิชชันที่ยืดหยุ่นตามมูลค่าคำสั่งซื้อขาย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ลงทุนซื้อขายหุ้นได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำลงและคุ้มค่ายิ่งขึ้น โดยฟีเจอร์ดังกล่าวจะเปิดให้ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน Dime! สมัครใช้บริการได้ภายในสิ้นปี 2566

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส