อุตสาหกรรมเกม แม่ทัพดิจิทัลคอนเทนต์ไทย

เกม : แม่ทัพดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ซอฟต์พาวเวอร์หนุนเศรษฐกิจเติบโต

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า (depa) เปิดเผยผลสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ประจำปี 2565 และคาดการณ์แนวโน้ม 3 ปี พบว่ามูลค่ารวมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยอยู่ที่ 40,518 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลงจากปีก่อนหน้าราว 4%

ซึ่งเป็นผลมาจากการหดตัวของอุตสาหกรรมเกมที่มีส่วนแบ่งของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์สูงถึง 85% อย่างไรก็ตาม คาดว่าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยจะสามารถเติบโตต่อเนื่องแตะระดับ 44,983 ล้านบาท ภายในปี 2568

ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และความมั่นคง ดีป้า เปิดเผยว่า เดิมนั้นอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยประกอบด้วย 3 อุตสาหกรรม คือ เกม แอนิเมชัน และคาแรกเตอร์ ซึ่งในปี 2565 ได้มีการสำรวจข้อมูลอุตสาหกรรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม เนื่องจากผู้คนหันมาอ่านหนังสือบนแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น

สำหรับอุตสาหกรรมเกมในปี 2565 มีส่วนแบ่งของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์สูงถึง 85% โดยมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 34,556 ล้านบาท และมีอัตราการเติบโตลดลง 7% หลังจากเติบโตแบบก้าวกระโดดในช่วงปี 2563 – 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งผู้คนต้องที่คนจำเป็นต้องเว้นระยะห่างทางสังคม และทดแทนด้วยกิจกรรมบันเทิงในที่พักอาศัย โดยอัตราการเติบโตที่ลดลงนั้นเป็นผลมาจากจำนวนผู้เล่นและเวลาที่ใช้ในการเล่นลดลง เนื่องจากการใช้ชีวิตของผู้คนกลับสู่ภาวะปกติ

อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมเกมยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพเกมให้สูงขึ้น และการสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับผู้เล่น รวมถึงการพัฒนาเกมเพื่อให้สามารถลงทุนและสร้างรายได้ในรูปแบบของ GameFi หรือ Game NFT ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะดึงดูดผู้เล่น และผู้ประกอบการจากอุตสาหกรรมอื่น ๆ ให้เข้ามาในอุตสาหกรรมเกมเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมเกมยังได้รับแรงหนุนที่สำคัญจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ช่วยให้ประสบการณ์การเล่นเกมดีขึ้น ในขณะที่ค่านิยมของการเล่นเกมก็เปลี่ยนแปลงจากการเล่นเพื่อความสนุกสู่การสร้างอาชีพใหม่ในปัจจุบัน เช่น สตรีมเมอร์ นักกีฬาอีสปอร์ต เป็นต้น รวมถึงการส่งเสริมจากภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น

อุตสาหกรรมเกม แม่ทัพดิจิทัลคอนเทนต์ไทย - ซอฟต์พาวเวอร์หนุนเศรษฐกิจโต

แต่ในทางกลับกัน อุตสาหกรรมเกมยังคงต้องบุคลากรกับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในด้านต่าง ๆ รวมถึงข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการ ก็เป็นอุปสรรคที่ฉุดรั้งการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมเอาไว้

ด้วยข้อจำกัดดังกล่าว ทำให้อุตสาหกรรมเกมไทยที่มีทิศทางการเติบโตที่น่าสนใจ และสร้างเม็ดเงินมูลค่าหลายล้านบาท กลับเติบโตจากการนำเข้าเกมจากต่างประเทศ โดยในปี 2565 มีมูลค่าการนำเข้าเกมมากถึง 33,657 ล้านบาท ในขณะที่มีมูลค่าการส่งออกเพียง 340 ล้านบาทเท่านั้น ซึ่งคิดเป็นความแตกต่างกันประมาณ 100 เท่า

ทั้งนี้ ภายในงานแถลงผลสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของ depa ยังมีช่วงของเสวนา ซึ่งผู้แทนจากสมาคมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นว่า ไลฟ์สไตล์ของผู้คนและเทคโนโลยีในปัจจุบันล้วนส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์อยู่แล้ว

ในขณะที่ไทยก็มีแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์อยู่มาก แต่ยังต้องการโอกาสในการยกระดับฝีมือให้เทียบเท่าระดับสากล หากการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์ ไม่ว่าจะเป็นเกม แอนิเมชัน คาแรกเตอร์ หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ถูกยกเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทย ดิจิทัลคอนเทนต์เหล่านี้ย่อมได้รับโอกาสในการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

ที่มา : depa

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส