Weight In Motion (WIM) หรือการตรวจวัดน้ำหนักรถบรรทุกขณะรถวิ่ง

กทม. เร่งศึกษาระบบ Weight In Motion แก้ปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกิน นำร่องติดตั้ง 10 จุดทั่วกรุง

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงกรณีการส่งต่อข้อมูลว่า กรุงเทพมหานครมีการนำระบบชั่งน้ำหนักรถบรรทุกแล้ว แต่ไม่มีการนำมาบังคับใช้ทางกฎหมายนั้น เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง

นายเอกวรัญญูกล่าวว่า ขณะนี้กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการศึกษาการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกด้วยระบบ Weight In Motion (WIM) หรือการตรวจวัดน้ำหนักรถบรรทุกขณะรถวิ่ง โดยคาดว่าจะสามารถสรุปผลการศึกษาได้ในเร็ววันนี้ ซึ่งกรุงเทพมหานครจะจะมีการหารือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถนำผลการศึกษามาใช้งานได้จริง โดยหลังจากที่มีผลการศึกษาแล้ว จะมีการนำร่องติดตั้งระบบดังกล่าว 10 จุด

นายเอกวรัญญูกล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงปัญหารถบรรทุกที่บรรทุกน้ำหนักเกินมาตลอด และพยายามนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่งการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานนั้น มีข้อดีที่สำคัญคือการขยายผลและเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครพร้อมผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถบรรทุกที่บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดใน 2 ประเด็น คือ ประเด็นการลงโทษเพียงคนขับ และประเด็นการลงโทษในคดีอาญา ซึ่งจะต้องใช้เวลาดำเนินพิจารณาระยะหนึ่ง

สำหรับการแก้ไขปัญหารถบรรทุกที่บรรทุกน้ำหนักเกินในระยะสั้นนี้ กรุงเทพมหานครจะได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบไซต์ก่อสร้างขนาดใหญ่จำนวน 317 แห่ง และเตรียมพิจารณาให้รถบรรทุกที่ใช้งานห้ามบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของการออกใบอนุญาตก่อสร้าง

ที่มา : กรุงเทพมหานคร

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส