Gulf Binance เตรียมเปิดบริการศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต้นปี 2567 ผู้ใช้งานกลุ่มแรกเป็นระบบ Invitation Only

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเริ่มประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของ บริษัท กัลฟ์ ไบแนนซ์ จำกัด (Gulf Binance) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของ บริษัท กัลฟ์ อินโนวา จำกัด (Gulf Innova) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ GULF ถือหุ้น 100%

GULF เปิดเผยว่า Gulf Binance ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้สามารถเริ่มประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา และคาดว่าแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลของ Gulf Binance จะเปิดให้บริการศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและนายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัลภายในช่วงต้นปี 2567

ทั้งนี้ ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและนายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัลของ Gulf Binance จะครอบคลุมทั้งคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล โดยในช่วงแรกของการเปิดให้บริการจะเป็นไปในรูปแบบผู้ใช้งานที่ได้รับการเชิญเท่านั้น (By Invitation Only) ก่อนจะขยายสู่ผู้ใช้งานทั่วไปในภายหลัง

ที่มา : GULF

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส