แม็คโครยืนยัน ให้ความร่วมมือ DSI เต็มที่ ซื้อเนื้อหมูมาถูกต้อง ไร้หมูเถื่อน ตรวจสอบได้ 100%

หลังจากมีข่าวว่าสำนักงาน DSI เข้าตรวจสอบเชิงรุกกับทางแม็คโคร ห้างค้าส่งชื่อดังในประเทศไทย ในประเด็นนำเข้าหมูเถื่อนทำลายอาชีพของเกษตรกร จนหลายฝ่ายเข้าใจผิดคิดว่าแม็คโครมีส่วนเชื่อมโยงกับการค้าหมูเถื่อน

ล่าสุด บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวว่าบริษัทไม่ได้มีการค้าหมูเถื่อนแต่อย่างใด โดยที่มีการยอมให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาตรวจสอบถึงคลังสินค้า ซึ่งแม็คโครมีการซื้อเนื้อหมูด้วยกระบวนการที่รัดกุมและบริษัทไม่สนับสนุนการกระทำผิดกฎหมาย โดยทางบริษัทได้ออกจดหมายชี้แจง ดังนี้

“บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ตามที่มีข่าวปรากฏตามสื่อต่าง ๆ ว่า เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้ามาตรวจค้นบริษัทฯ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าเนื้อสุกรแช่แข็งที่ผิดกฎหมาย ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อสาธารณชนและนักลงทุน ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ ขอเรียนให้ข้อเท็จจริงว่า การเข้าตรวจค้นดังกล่าวเป็นขั้นตอนการให้ความร่วมมือในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยที่บริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเข้าเนื้อสุกรแช่แข็งที่ผิดกฎหมาย และในการรับซื้อเนื้อสุกรของบริษัทฯ มีกระบวนการที่รัดกุม และมีการตรวจสอบเอกสารจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องทุกขั้นตอน 

บริษัทฯ ขอยืนยันว่าสินค้าที่จำหน่ายในแม็คโครทุกสาขามีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการกระทำที่ผิดกฎหมาย ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล และยินดีให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการตรวจสอบอย่างเต็มที่ ทั้งนี้รายการดังกล่าวมิได้มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ”

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส