สัตว์ประจำถิ่นกำลังจะสูญหาย จากการรุกรานของมนุษย์!

การปรับพื้นดินเพื่อทำการเกษตร และการสร้างเมือง ส่งผลต่อสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในบริเวณนั้นเป็นอย่างมาก

สัตว์ที่ไม่จำเพาะเจาะจงแหล่งที่อยู่กำลังเข้ามาแทนที่สัตว์สายพันธุ์เดิมที่ได้รับผลกระทบจากการปรับพื้นดินนี้ นักวิจัยได้สังเกตสัตว์ 20,000 ชนิดใน 81 ประเทศ พบว่า สายพันธุ์ที่ครอบครองพื้นที่ขนาดใหญ่ มีแนวโน้มที่จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มนุษย์อยู่เช่นกัน ในขณะเดียวกันสัตว์ และพืชที่อยู่ในพื้นที่ขนาดเล็กก็จะสูญหายไป

มันกำลังแสดงให้เราเห็นว่า ในพื้นที่ที่มนุษย์เข้าไปเปลี่ยนแปลงเป็นที่อยู่อาศัย จะทำให้สิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่หายไป และถูกแทนที่ด้วยสิ่งมีชีวิตที่พบเห็นได้ทั่วไปแทน อย่างเช่นนกพิราบในเมือง และหนูในฟาร์ม ดร. Tim Newbold นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย London กล่าว นักวิจัยร่วมศาสตราจารย์ Andy Purvis จากพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติใน London กล่าวเสริมว่า ปัจจัยนี้ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตในทุกๆ เมืองและมันเกิดขึ้นคล้ายๆ กัน ในทำนองเดียวกันมนุษย์ส่งผลกระทบกับธรรมชาติในทุกๆ ที่ที่พวกเขาไป และทุกที่ที่พวกเขาอยู่ทำให้สิ่งมีชีวิตอื่นต้องเจอกับปัญหาในการใช้ชีวิต

การค้นพบนี้เป็นสิ่งสำคัญในการอนุรักษ์ พืช และสัตว์ที่มีอยู่แค่เฉพาะบางพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะสูญพันธุ์สูง กว่าสัตว์ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้

ถึงแม้จะเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มเล็กๆ แต่งานวิจัยก่อนหน้าก็ชี้ให้เราเห็นแล้วว่าพวกมันมีความสำคัญกับห่วงโซ่อาหาร และอาจสำคัญต่อความมั่นคงในแหล่งอาหารของมนุษย์ด้วย

อ้างอิง