parasite

นักวิทย์ฯ ค้นพบปรสิตในแซลมอน (ที่ไม่เป็นอันตรายกับคน) อยู่ได้โดยไม่ต้องใช้ออกซิเจน!

แน่นอนว่าความรู้พื้นฐานที่ทุกคนเคยเรียนมาคือ สิ่งมีชีวิตจะมีชีวิตอยู่ได้ต้องอาศัยออกซิเจน แต่นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบปรสิตที่มีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งออกซิเจนแล้ว

ปรสิตนี้มีชื่อว่า Henneguya salminicola เป็นสิ่งมีชีวิตที่ประกอบขึ้นมาจากเซลล์กว่า 10 เซลล์ มันอาศัยอยู่ในเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อของแซลมอน Dorothee Huchon นักสัตว์วิทยาจากมหาวิทยาลัยเทลอาวีฟใน อิสราเอล และทีมนักวิจัยต่างประเทศได้ตรวจสอบและจัดลำดับยีนทั้งหมดของ H. salminicola พบว่ามันมีความสัมพันธ์กับแมงกะพรุน ที่ขาด DNA ซึ่งใช้ในกระบวนการหายใจ

ปรสิตชนิดนี้ไม่มี ‘ไมโทคอนเดรีย’ ที่เปรียบเสมือนโรงงานผลิตพลังงานโดยอาศัยออกซิเจน ซึ่งโดยปกติแล้วควรจะมีอยู่ในสิ่งมีชีวิตทุกเซลล์ แต่สัตว์เซลล์เดียวบางชนิดก็มีการดำรงอยู่โดยไม่ต้องใช้ออกซิเจน และไม่มีไมโทคอนเดรียเช่นเดียวกัน พวกมันอาศัยการผลิตพลังงานด้วยวิธีการอื่น เช่น การหมัก หรือใช้โมเลกุลอื่น ๆ เช่น ปรอท หรือเหล็ก

แต่สำหรับปรสิต H. salminicola ยังไม่มีรายงานที่แน่ชัดเกี่ยวกับแหล่งพลังงานของมัน Huchon เสนอความเห็นว่าปรสิตชนิดนี้อาจจะสามารถดึงออกซิเจนจากเซลล์ในปลาแซลมอนหรืออาจมีวิธีการพัฒนาที่คล้ายกันกับสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่นักวิทยาศาสตร์ได้บันทึกไว้ในอดีตเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ก็ได้

ทั้งนี้ปรสิตดังกล่าวไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ค่ะ

อ้างอิง CNET

 

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส