Chinese Traditional Food, Stir Fried Bean Sprout with Pig Blood Curd, Congealed Pork Blood or Pork Blood Pudding.

ร้านอาหารไทยถูกจับเพราะขาย ‘เลือดหมู’ ในสิงคโปร์ ด้านกรมปศุสัตว์ไทยยันถ้าต้มสุกกินได้

สำนักงานอาหารสิงคโปร์ (SFA) กล่าวเมื่อวานนี้ว่าร้านอาหารไทยแห่งหนึ่งในโกลเดน ไมล์ ทาวเวอร์ (Golden Mile Tower) ประเทศสิงคโปร์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบการขายและการมีไว้ในครอบครองเลือดหมูก้อนอย่างผิดกฎหมาย

หลังทางหน่วยงานได้เข้าไปตรวจสอบที่ร้านอาหารในโกลเดน ไมล์ ทาวเวอร์ (Golden Mile Tower) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา หลังจากได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยเจ้าหน้าที่ตรวจพบเลือดหมูก้อนในร้านอาหารดังกล่าว นอกจากนี้ ยังตรวจพบเลือดหมูที่บรรจุไว้ล่วงหน้าที่ยังไม่ได้ขายอีกด้วย

ภาพจาก : Singapore Food Agency

ทาง SFA กล่าวว่าผลิตภัณฑ์ดังอย่าง ‘เลือดหมู’ ไม่ว่าจะเป็นแบบก้อนหรือแบบไหนก็ตามถูกห้ามขายในสิงคโปร์อย่างเด็ดขาด เนื่องจากเลือดสัตว์สามารถเป็นแหล่งแพร่พันธุ์และเป็นแหล่งเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและอาจก่อให้เกิดโรคได้

ส่วนขั้นตอนการทำเลือดหมูนั้น เชื่อว่าหลังจากฆ่าหมูและนำภาชนะมารองเลือดหมูแล้ว พอเลือดหมูได้สัมผัสกับอากาศเมื่อใด มันจะถูกปนเปื้อนด้วยเชื้อแบคทีเรียทันที ทำให้ทางสิงคโปร์เป็นกังวลเรื่องความสะอาดและขึ้นทะเบียนว่าเป็นอาหารผิดกฎหมาย

อีกทั้งยังมีการอธิบายอีกว่าเนื่องจากผลิตภัณฑ์อาหารที่นำเข้ามาอย่างผิดกฎหมายมีที่มาจากแหล่งที่ไม่รู้จัก จึงอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาหารและการบริโภคโดยรวมได้อีก ซึ่งปกติแล้ว การจะนำเข้าอาหารในสิงคโปร์นั้น ผู้นำเข้าจะต้องได้รับอนุญาตในการนำเข้าก่อนเท่านั้นและการส่งมอบทุกครั้งจะต้องได้รับการประกาศและมีใบอนุญาตนำเข้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ทาง SFA แนะนำให้ประชาชนทั่วไปที่พบการขายผลิตภัณฑ์อาหารที่ผิดกฎหมายไม่ควรให้การสนับสนุนร้านอาหารเหล่านี้และให้แจ้งไปที่เว็บไซต์เอสเอฟเอ คอนแท็ก เซนเตอร์ (SFA Contact Center) หรือโทรไปแจ้งเบาะแสตามหมายเลขที่แจ้งไว้

เบื้องต้นผู้ที่นำเข้าและขายผลิตภัณฑ์จากเลือดหมูอย่างผิดกฎหมายอาจถูกปรับได้ถึง 50,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 1.7 ล้านบาท และถูกจำคุกเป็นเวลาสูงสุด 2 ปีสำหรับการทำความผิดครั้งแรก แต่ถ้าหากมีครั้งต่อไปอาจถูกปรับมากถึง 100,000 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือราว 3.4 ล้านบาท และถูกจำคุกเป็นเวลา 3 ปี

กรมปศุสัตว์ ยืนยันเลือดหมูต้มสุกกินได้ ปลอดภัย ปลอดโรค

นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ย้ำว่า การผลิตอาหารของประเทศไทยมีมาตรฐานอาหารปลอดภัยในระดับสูง โดยเฉพาะการผลิตสุกรและผลิตภัณฑ์สุกร ที่ทุกกระบวนการต้องผ่านมาตรฐานต่างๆ ตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด ตั้งแต่การเลี้ยงสุกรที่ต้องได้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร (Good Agricultural Practices : GAP) ส่วนโรงฆ่าสัตว์ต้องได้รับการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ (Good Manufacturing Practice : GMP) จนถึงโรงงานแปรรูปก็ต้องปฏิบัติตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Hygienic Practice : GHP) และการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point : HACCP) ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่าสุกรและผลิตภัณฑ์สุกรที่ผลิตภายใต้มาตรฐานดังกล่าวนี้ มีความสะอาด ปลอดภัย ปลอดสาร เหมาะสำหรับการบริโภคอย่างแน่นอน

นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์
นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์

“มาตรฐานดังกล่าวเป็นมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตสุกร เพื่อให้ตลอดห่วงโซ่มีการกำกับทั้งกระบวนการ ทำให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้มีมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลิตภัณฑ์เลือดหมูต้มสุก ถือว่ามีกระบวนการผลิตที่สะอาดมาก อย่างเช่นที่โรงฆ่าสุกรบางคล้าภายใต้กำกับของกรมปศุสัตว์นั้น ในการผลิตเลือดหมูต้ม หลังจากเชือดแล้ว เลือดจะถูกดึงจากตัวหมูด้วยมีด Vacuum ทำให้ไม่มีการสัมผัสพื้นตลอดการผลิต เลือดที่ได้จะถูกส่งเข้าถังเก็บโดยระบบท่อ จากนั้นบรรจุลงถาดและปิดผนึก ก่อนเข้ากระบวนการให้ความร้อนด้วยหม้อความดัน ที่อุณหภูมิ 90-95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 110 นาที ซึ่งเป็นระดับที่ทำลายเชื้อแบคทีเรียและเชื้อโรคต่างๆได้ทั้งหมด

ที่สำคัญประเทศไทยไม่มีการส่งออกเลือดหมูเข้าสิงคโปร์ เพราะทราบดีถึงข้อกฎหมายดังกล่าว จึงขอเตือนประชาชนที่ประกอบการหรือจะเดินทางไปประเทศใดก็ตาม ให้การศึกษากฎหมายอย่างละเอียด และไม่ละเมิดกฎหมายของประเทศนั้นๆ” อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าว

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ถูกลักลอบเข้าไปในประเทศสิงคโปร์นั้น จากการตรวจสอบพบว่า เป็นผลิตภัณฑ์เลือดหมูต้มที่ได้มาตรฐานการผลิตและมีความปลอดภัยสำหรับการบริโภค

อ้างอิง

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส