กลุ่มศิลปินสร้างรูปปั้นจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหน้าของเหล่าผู้นำ G7

ขณะที่เหล่าผู้นำโลกในกลุ่มประเทศร่ำรวยหรือกลุ่ม G7 กำลังเริ่มเดินทางมายังคอร์นวอลล์ ประเทศอังกฤษ ก็มีความเคลื่อนไหวอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นเสียงสะท้อนจากภาคประชาชน ที่อยากจะส่งสาส์นไปถึงเหล่าผู้นำของพวกเขาให้ได้รับรู้บ้าง

เมื่อศิลปินอย่างโจ รัช (Joe Rush) และอเล็กซ์ เรกเกจ (Alex Wreckage) ก่อสร้างประติมากรรมชิ้นใหญ่ขึ้นมาด้วยขยะอิเล็กทรอนิกส์ แถวริมชายฝั่งคอร์นิช ซึ่งนับว่าเป็นผลงานศิลปะที่สร้างมาจาก E-Waste หรือจากซากเครื่องใช้และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำมาไม่ได้มาตรฐานหรือหมดอายุการใช้งานแล้ว

ผลงานชิ้นนี้มีชื่อว่าเมาท์ รีไซเคิลมอร์ (Mount Recyclemore) มีลักษณะเป็นหน้าของเหล่าผู้นำ G7 (จี7) โดยจุดประสงค์ของศิลปินคือเพื่อเน้นย้ำถึงปัญหาขยะทางเทคโนโลยีและอุปกรณ์จำนวนมหาศาลที่ไม่ได้รับการรีไซเคิลทั่วโลกในแต่ละปี ซึ่งผลงานชิ้นนี้ หวังว่าจะกระตุ้นให้เหล่าผู้นำทั้ง 7 นำประเด็นนี้ไปหารือร่วมกันในการประชุม เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ในระดับสากล

อ้างอิง

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส