เกาหลีใต้กระชับความร่วมมือด้านไซเบอร์กับสหรัฐฯ

ผู้แทนกระทรวงกลาโหม (Ministry of Defense) ของเกาหลีใต้แถลงว่าได้กระชับความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาในการร่วมกันตอบโต้ภัยทางไซเบอร์ในระดับโลกและสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่่ยนข้อมูลระหว่างกัน

โดยระบุว่า เมื่อวันพุธที่ผ่านมา กระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ และกระทรวงกลาโหมของสหรัฐฯ (Department of Defense) ได้จัดการประชุมคณะกรรมาธิการความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
2 ประเทศขึ้นเป็นครั้งแรก (1st US – ROK ICT Cooperation Committee) ผ่านระบบการประชุมทางไกล
ผ่านจอภาพ ซึ่งจะจัดขึ้นต่อๆ ไปเป็นประจำทุกปี

การประชุมฯ ดังกล่าวมุ่งพัฒนาศักยภาพการตอบโต้ภัยคุกคามทางไซเบอร์ร่วมกัน รวมไปถึงการพัฒนาทางด้านอื่น อาทิ การพัฒนาทางด้านยุทโธปกรณ์

ที่มา Yonhab News Agency, ANI

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส